ANUNŢ comuna Măneciu, a demarat lucrările privind înregistrarea în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară, Finanţare 7

Vlad Preda -

ANUNŢ comuna Măneciu, a demarat lucrările privind înregistrarea în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară, Finanţare 7