Anunţ important pentru cei care vor să se angajeze în poliţie

Redactia -

Anunţ important pentru cei care vor să se angajeze în poliţie

În referire la concursul din 14.05.2016:  Anunţ privind eventualele solicitări de reprogramare la activitatea de evaluare psihologică a candidaților care şi-au completat dosarele de recrutare înscrişi la concursurile de încadrare directă şi reîncadrare

A  N  U  N  Ţ

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2^1), alin. (2^2) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul M.A.I. nr.665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile MAI, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului M.A.I. nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne, Ordinul m.a.i. nr. II/4831 din 23.03.2016;

În referire la activitatea de evaluare psihologică a candidaților înscriși la concursurile organizate de Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, pentru ocuparea unui număr de 45 posturi vacante de agenți, prin încadrare directă, din sursă externă, respectiv pentru ocuparea unui post vacant de agent de poliţie, prin reîncadrare ca poliţist, a persoanelor cărora le-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. b), d) – f) şi j) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul Poliţistului, cu modificările și completările ulterioare, facem următoarele precizări:

Eventualele solicitări de reprogramare la activitatea de evaluare  psihologică a candidaților care și-au completat dosarele de recrutare până la data de 22.04.2016 și care, din motive obiective, nu s-au prezentat în ziua, ora și locul în care au fost planificați inițial vor putea fi depuse la sediul unităților care au efectuat recrutarea până la cel târziu 26.04.2016, ora 12,00.

Unitățile care au primit solicitări de reprogramare le vor înainta, de îndată, Direcției Management Resurse Umane pe fax sau prin alt mijloc de mesagerie electronică, unde vor fi centralizate și înaintate Centrului de Psihosociologie, însoțite de precizări cu privire la completarea de către solicitanți a dosarelor de recrutare până la data-limită, respectiv 22.04.2016.

Testarea psihologică a candidaților reprogramați va avea loc în municipiului București, în data de 27.04.2016, ora și locul testării urmând a fi comunicate candidaților printr-un anunț ulterior ce va fi publicat pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, secțiunea Carieră, Posturi scoase la concurs.

Eventualele contestații cu privire la avizul psihologic de inaptitudine vor fi primite la unitățile care au efectuat recrutarea în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă de către candidați a rezultatului, urmând a fi înaintate, de îndată, Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne în vederea soluționării acestora, conform prevederilor legale în vigoare.