Anunţ de Presă

Vălenii de Munte, 05.04.2021

ANUNȚ începere proiect „Creșterea calității vieții pentru populația din Orașul Vălenii de Munte prin îmbunătățirea serviciilor sociale, educaționale, culturale și recreative si îmbunătățirea spațiilor publice urbane” 

Primăria Vălenii de Munte anunţă începerea activităţilor proiectului “Creșterea calității vieții pentru populația din Orașul Vălenii de Munte prin îmbunătățirea serviciilor sociale, educaționale, culturale și recreative si îmbunătățirea spațiilor publice urbane”“ Cod SMIS 126045. Proiectul este finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13: ”Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii”, Operatiunea 13.1.A : Îmbunătățirea calității vieții a populației în orasele mici si mijlocii din România. Contractul de finanțare nr 6607/22.02.2021 a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrarilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Muntenia, în calitate de Organism Intermediar. Valoarea totală a proiectului este de 22.752.733,24 lei, din care finanțare nerambursabilă 22.297.678,60 lei reprezentând 98% din valoarea proiectului. 

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea calității vieții pentru populația din Orașul Vălenii de Munte prin îmbunătățirea serviciilor sociale, educaționale, culturale și recreative și îmbunătățirea spațiilor publice urbane.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS 1 – calitate crescută a vieții pentru minimum 200 persoane din Orașul Vălenii de Munte prin construcția a 4 imobile cu un număr total de 56 de locuințe sociale;

OS 2- calitate crescută a vieții pentru minimum 500 persoane/an care vor beneficia de servicii educaționale, sociale, culturale, recreative și sportive prin construcția unei Săli Multifuncționale în zona Eaubonne;

OS 3 – calitate crescută a vieții pentru minimum 8.000 persoane care vor beneficia de Parcul Eroilor și de spațiile recreative și de joacă construite în zonele Ghidulești și Eaubonne;

OS 4 – emisii de gaze cu efect de seră reduse (emisii de CO2) și calitate crescută a vieții pentru cetățenii Orașului Vălenii de Munte, prin creșterea spațiilor verzi cu 148 mp;

OS 5 – șomaj redus și grad de ocupare crescut în sectorul construcțiilor și al amenajării peisagistice, pentru o perioadă de 24 luni, prin realizarea de lucrări de construcție pentru 2 imobile cu locuințe sociale și sală multifuncțională în Orașul Vălenii de Munte și realizarea de lucrări de reabilitare, reamenajare și îmbunătățire a condițiilor de agrement în „PARCUL EROILOR”.

Pe ansamblu însa întreaga populație a Orașului Vălenii de Munte va beneficia de acest proiect, calitatea vieții acesteia urmând a se îmbunătăți.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt:

• 200 de persoane care vor beneficia de 56 de locuințe sociale construite în zonele Ghidulești și Eaubonne; 

• 500 persoane/an care vor beneficia de servicii educaționale, sociale, culturale, recreative și sportive prin construcția unei Săli Multifuncționale în zona Eaubonne; 

• 1000 persoane a căror calitate a vietii va crește beneficiind de facilitățile recreative oferite de spațiile de joacă și fitness construite în zonele Ghidulești si Eaubonne; 

• 8.000 persoane a căror calitate a vieții va crește beneficiind de facilitățile recreative oferite de Parcul Eroilor; 

Proiectul se va derula pe o perioada de 33 de luni, respectiv între 22.02.2021 și 31.10.2023. 

Informaţii suplimentare se pot obţine de la: Doamna Ancuța Moraru, telefon: 0726385782, e-mail: [email protected] .