Ambulatoriului de Specialitate din Vălenii de Munte în vederea creșterii accesibilității serviciilor de sănătate pentru populație”

Primăria Vălenii de Munte anunţă încheierea activităţilor proiectului “Dotarea Ambulatoriului de Specialitate din Vălenii de Munte în vederea creșterii accesibilității serviciilor de sănătate pentru populație “ Cod SMIS 124277. Proiectul este finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8: ”Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale”, Operațiunea 8.1.A : Ambulatorii. Contractul de finanțare nr.5081/05.02.2020 a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Muntenia, în calitate de Organism Intermediar. Valoarea totală a proiectului este de 8.197.076,69 lei din care valoare FEDR 5.737.953,68 lei, buget de stat 2.295.181,48 lei si 163.941,53 lei contributie proprie.

Obiectivul general al proiectului a constat în creșterea accesibilității și calității serviciilor de sănătate furnizate în cabinetele de specialitate din cadrul Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Vălenii de Munte, prin dotarea corespunzătoare a ambulatoriului.

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS1 – Dotarea cu aparatură medicală a Ambulatoriului Spitalului Vălenii de Munte și a laboratoarelor care îl deservesc, pentru a facilita stabilirea unui diagnostic precis și rapid și a unui tratament adecvat pentru populație.

OS2 – Creșterea gradului de adresabilitate în Ambulatoriul de specialitate concomitent cu reducerea timpilor de așteptare pentru investigații specifice.

OS3 – Eficientizarea activității Spitalului Orășenesc Vălenii de Munte prin reducerea internărilor evitabile cu cel puțin 5%.

OS4 – Accesibilizarea ofertei de servicii de asistență în cadrul ambulatoriului de specialitate prin creșterea numărului de pacienți consultați/tratați/investigați cu cel puțin 10%.

Rezultatele proiectului:

Ambulatoriul din Vălenii de Munte a fost dotat cu aparatură de ultimă generație între care se numără: un sistem computer tomograf, un mamograf digital 2d-3d, un aparat radiologic fix, sase (6) ecografe pentru secții de obstretică ginecologie, cardiologie, medicină internă, pediatrie, imagistică, neurologie, un sistem de gastro-colonoscopie digestivă superioară și inferioară, un laser transcutanat-vascular, un electrocauter pentru chirurgie vasculară, un cardiotocograf, o combină cu 4 canale, un bioptron, un aparat ultrasunete fix , un aparat ultrasunete wireless, un aparat vacuumterapie, un electrocauter pentru ORL.

Impactul investiției asupra localității Vălenii de Munte:

Ca urmare a finanțării din fondurile structurale, dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Orășenesc Vălenii de Munte s-a realizat la cele mai înalte standarde, Sprijinul Uniunii Europene accelerând semnificativ realizarea acestei investiției propuse atât prin ”Planului de dezvoltare durabilă a Județului Prahova în perioada 2014-2020”, cât și prin Strategia de Dezvoltare Locală a Orașului Vălenii de Munte.

Investiția a determinat o creștere a capacității unității sanitare de a presta serviciile medicale, în vederea satisfacerii nevoilor populației orașului și localităților învecinate. Dotările achiziționate au crescut capacitatea de diagnostic și tratament a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Orășenesc Vălenii de Munte sporind accesibilitatea serviciilor de sănătate pentru cetățeni.

Aparatura modernă cu care se pot diagnostica mai rapid afecțiunile pacienților și tratarea prin operațiuni minim- invazive conduce pe de o parte la reducerea numărului de zile de spitalizare, situație care permite tratarea unui număr mai mare de pacienți pe același număr de paturi și cu același număr de personal, iar pe de altă parte se câștigă o recuperare mai rapidă a pacienților, care pot fi activi în câmpul muncii într-un timp mai scurt.

Realizarea investiției contribuie la îmbunătățirea nivelului de sănătate al populației din Județul Prahova și din Regiunea Sud Muntenia, datorită asigurării de servicii medicale complexe care intră în categoria serviciilor esențiale pentru populație. Echipamentele noi achiziționate intrate în dotarea Ambulatoriului asigură mijloacele oferirii de servicii medicale la standarde europene și contribuie la reducerea timpului de diagnosticare și tratament, a numărului de pacienți redirecționați către alte centre medicale și a numărului de internări, cu implicații pozitive asupra gradului de sănătate al populației.