ANUNȚ PRIVIND PRELUNGIREA APELULUI DE SELECȚIE NR.6/2018 PENTRU MĂSURA M2/6B INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURĂ SOCIALĂ ȘI INTEGRAREA ROMILOR

Vlad Preda -

ANUNȚ PRIVIND PRELUNGIREA APELULUI DE SELECȚIE NR.6/2018 PENTRU MĂSURA M2/6B INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURĂ SOCIALĂ ȘI INTEGRAREA ROMILOR
În data de 20.11.2018, Asociația GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA BUDUREASCĂ a anunțat lansarea apelului de selecție nr. 6/2018 pentru măsura M2/6B INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURĂ SOCIALĂ ȘI INTEGRAREA ROMILOR în perioada 20.11.2018 – 20.12.2018.
 
Prin prezenta, Asociația GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA BUDUREASCĂ anuntă prelungirea Apelului de selecție NR.6/2018 pentru Măsura M2/6B INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURĂ SOCIALĂ ȘI INTEGRAREA ROMILOR cu 32 zile calendaristice, ca urmare a solicitărilor primite la nivelul teritoriului Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Budurească. În acest sens, proiectele aferente Măsurii M2/6B INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURĂ SOCIALĂ ȘI INTEGRAREA ROMILOR se vor depune până la data limită 21.01.2019.
 
Proiectele se vor depune la sediul ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA BUDUREASCĂ din comuna Tomșani, sat Loloiasca, nr 5 județul Prahova, , în intervalul orar 8.00 – 16.30, în fiecare zi lucrătoare.
 
Prelungirea Apelului de selecție NR.6/2018 pentru Măsura M2/6B INVESTIȚII ÎNINFRASTRUCTURĂ SOCIALĂ ȘI INTEGRAREA ROMILOR. va determina în consecința prelungirea termenelor limită de anunțare a rezultatelor, după cum urmează:
  • Evaluarea conformitații, eligibilității și a criteriilor de selecție se realizeză in maxim 45 de zile lucratoare de la data finalizării apelului de selecție în curs, respectiv până la data de 26.03.2019.
  • Raportul de evaluare se întocmește în termen de 5 zile lucrătoare de la întocmirea fișelor de evaluare a conformității, eligibilității și a criteriilor de selectie , respectiv până la data de 02.04.2019. Raportul de evaluare se publică atât la sediul GAL, cat și pe pagina de internet a GAL-ului.
  • Raportul intermediar de selecție:
    • Termenul maxim de analiză in cadrul Comitetului de selecție este de 4 zile per masură, respectiv până la data de 06.04.2019
    • Publicarea raportului se va face in termen de 3 zile de la semnarea acestuia de către Managerului GAL, respectiv până la data de 09.04.2019.
    • În maxim 5 zile lucratoare de la publicarea raportului intermediar de selecție se vor transmite solicitanților notificari cu privire la rezultatul procesului de selecție , respectiv până la data de 16.04.2019.
 
Toate celelalte prevederi ale Apelului de selecție NR.6/2017 pentru Masura M2/6B INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURĂ SOCIALĂ SI INTEGRAREA ROMILOR rămân nemodificate.
Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare sunt următoarele: telefon 0725.236.642 (Pelin Valentina–Manager de proiect), e-mail galvaleabudureasca@yahoo.com, website www.galvaleabudureasca.ro. De asemenea, informații detaliate aferente măsurii lansate sunt disponibile
la sediul GAL Valea Budurească pe suport tipărit.