ANUNT PRIVIND PRELUNGIREA APELULUI DE SELECTIE NR. 7/2018 PENTRU MASURA M3/2A SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI SI INSTALAREA TINERILOR FERMIERI

Vlad Preda -

ANUNT PRIVIND PRELUNGIREA APELULUI DE SELECTIE NR. 7/2018 PENTRU MASURA M3/2A SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI SI INSTALAREA TINERILOR FERMIERI

In data de 31.12.2018, Asociatia GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA VALEA BUDUREASCA a anuntat lansarea apelului de selectie nr. 7/2018 pentru MASURA M3/2A SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI SI INSTALAREA TINERILOR FERMIERI in perioada 31.12.2018 – 04.02.2019.

Prin prezenta, Asociatia GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA VALEA BUDUREASCA anunta prelungirea Apelului de selectie NR.7/2018 pentru M3/2A SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI SI INSTALAREA TINERILOR FERMIERI cu 12 zile lucratoareca urmare a solicitarilor primite la nivelul teritoriului Asociatiei Grupul de Actiune Locala Valea Budureasca. In acest sens, proiectele aferente MASURII M3/2A SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI SI INSTALAREA TINERILOR FERMIERI se vor depune pana la data limita 20.02.2019.

Proiectele se vor depune la sediul ASOCIATIEI GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA VALEA BUDUREASCA din comuna Tomsani, sat Loloiasca, nr 5 judetul Prahova, , in intervalul orar 8.00 – 16.30, in fiecare zi lucratoare.

Prelungirea Apelului de selectie NR.7/2018 pentru MASURA M3/2A SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI SI INSTALAREA TINERILOR FERMIERI va determina in consecinta prelungirea termenelor limita de anuntare a rezultatelor, dupa cum urmeaza:

  • Evaluarea conformitatii, eligibilitatii si a criteriilor de selectie se realizeza in maxim 45 de zile lucratoare de la data finalizarii apelului de selectie in curs, respectiv pana la data de 24.04.2019.
  • Raportul de evaluare se intocmeste in termen de 5 zile lucratoare de la intocmirea fiselor de evaluare a conformitatii, eligibilitatii si a criteriilor de selectie , respectiv pana la data de 06.05.2019. Raportul de evaluare se publica atat la sediul GAL, cat si pe pagina de internet a GAL-ului.
  • Raportul intermediar de selectie:

Termenul maxim de analiza in cadrul Comitetului de selectie este de 4 zile per masura, respectiv pana la data de  10.05.2019.

           Publicarea raportului se va face in termen de 3 zile de la semnarea acestuia de catre Managerului GAL, respective pana la data de 13.05.2019.

In maxim 5 zile lucratoare de la publicarea raportului intermediar de selectie  se vor transmite solicitantilor notificari cu privire la rezultatul procesului de selectie , respectiv pana la data de 20.05.2019.

Toate celelalte prevederi ale Apelului de selectie NR.7/2018 pentru  MASURA M3/2A SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI SI INSTALAREA TINERILOR FERMIERI raman nemodificate.

Datele de contact unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare sunt urmatoarele: telefon 0725.236.642 (Pelin Valentina–Manager de proiect), e-mail [email protected], website www.galvaleabudureasca.ro.  De asemenea, informatii detaliate aferente masurii lansate sunt disponibile la sediul GAL Valea Budureasca pe suport tiparit.