Anunţ public: ÎNFIINŢARE UNITATE PRELUCRARE PESTE SI PRODUSE DIN PESTE PRIN LUCRĂRI DE RECOMPARTIMENTARE, RECONSTRUCŢIE SI CONSOLIDARE SC PASTRAVARIA VALEA STANII ZAGANU SRL

Vlad Preda -

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare
(titularul proiectului)

SC PĂSTRĂVARIA VALEA STANII ZAGANU SRL , (denumirea titularului), titular al proiectului ÎNFIINŢARE UNITATE PRELUCRARE PESTE SI PRODUSE DIN PESTE PRIN LUCRĂRI DE RECOMPARTIMENTARE, RECONSTRUCŢIE SI CONSOLIDARE, anunţa publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către AGENŢIA DE MEDIU PRAHOVA , (autoritatea competenta pentru protecţia mediului), in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ÎNFIINŢARE UNITATE PRELUCRARE PESTE SI PRODUSE DIN PESTE PRIN LUCRĂRI DE RECOMPARTIMENTARE, RECONSTRUCŢIE SI CONSOLIDARE, propus a fi amplasat in SLANIC, STR. CUZA VODĂ,NR.4-PRAHOVA.(adresa amplasamentului).

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protecţia mediului APM Prahova din Ploieşti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la următoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protecţia mediului.

SC PASTRAVARIA VALEA STANII ZAGANU SRL