SC PATRICK`S CARWASH SRL , anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul EXTINDERE SPALATORIE AUTO SI SCAHIMBARE DESTINATIE DIN VESTIAR IN BOXA SPALATORIE propus a fi amplasat in COM. TOMSANI, SAT LOLOIASCA , T9,P A 109-111-11, DN1B, titular SC PATRICK,S CARWASH SRL

  1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

  1. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova.

Comentariile/Observatiile/Propunerile publicului interesat se pot inainta pana la data de 26.06.2023 in termen de 10 zile de la data afisarii prezentului anunt).