ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI, titular al proiectului ”MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SPAȚII DE CAZARE LA UPPAS POIANA STÂNII”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu
se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă de către Agenția pentru Protecția Mediului Prahova, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul ”MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SPAȚII DE
CAZARE LA UPPAS POIANA STÂNII”, propus a fi amplasat în Sinaia, nr. cadastral 21386, tarla 4, parcela PD33, Cartea funciară nr.21386, Prahova.

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agenția pentru Protecția Mediului Prahova din Ploiești, Strada Ghe.Gr. Cantacuzino, nr.306, Prahova, în zilele de Luni, Miercuri – Vineri între orele 0900- 1300, precum și la următoarea adresă de internet http://apmph.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.