Anunţul primăriei pentru cei care au datorii la buget

Redactia -

Anunţul primăriei pentru cei care au datorii la buget

Primăria Municipiului Ploiești, prin Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti (SPFL), informează contribuabilii ploieştenii că, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.373 din data de 30 octombrie 2015, coroborate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale contribuabilii pot beneficia, la cerere, de următoarele facilităţi:

anularea unei cote de 70% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante la data de 30 septembrie 2015, dacă obligaţiile principale şi cota de 30% din majorările de întârziere, calculate până la data plăţii, se achită până la data de 31 decembrie 2015;

anularea unei cote de 50% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante la data de 30 septembrie 2015, dacă obligaţiile principale şi cota de 30% din majorările de întârziere, calculate până la data plăţii, se achită până la data de 31 martie 2016.

În vederea acordării facilităţilor fiscale sus menţionate, contribuabilii vor depune la inspectorul de sector cererea prin care solicită anularea cotei de 70% sau, după caz, în funcţie de data plăţii, de 50% a cotei din majorările de întârziere aferente obligaţiilor fiscale restante la data de 30 septembrie 2015.