Apa Nova Ploieşti cere majorarea tarifelor

Mihai Ciobanu -

Apa Nova Ploieşti cere majorarea tarifelor

În şedinţa de joi a Consiliului Local Ploieşti va fi analizat şi supus aprobării un proiect de hotărâre privind „aprobarea modificării Contractului de Concesiune privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apă si a serviciului de canalizare în Municipiul Ploiesti încheiat cu societatea Apa Nova Ploiesti”, mai exact majorarea tarifelor operatorului de salubritate cu un procent de 8,5%. Mai jos vă prezentăm, integral, raportul de specialitate al proiectului de hotărâre în care se motivează solicitarea Apa Nova:

 

„RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea modificării Contractului de Concesiune privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apă si a serviciului de canalizare

în Municipiul Ploiesti încheiat cu societatea Apa Nova Ploiesti

Contractul de Concesiune incheiat intre SC Apa Nova Ploiesti SRL si Municipiul Ploiesti in 14 iunie 2000 privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apa si canalizare in Municipiul Ploiesti, reglementeaza la art.33 tarifele de apa potabila si canalizare si regulile de ajustare.

Aceste prevederi cuprinse in Contractul de Concesiune au fost reglementate in mod expres prin Hotararea de Guvern nr.149/20.02.2002, modificata prin HG.1643/22.11.2006, atat in ceea ce priveste formula de ajustare cat si frecventa si conduc la ajustarea tarifelor.

Contractul de Concesiune incheiat cu operatorul Serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare la data de 14.06.2000, prevede la art. 69 obligativitatea revizuirii sale în situatia în care volumele vândute au scăzut cu peste 7,5 % fată de previziunile volumelor ce figurează în anexa nr. 8 a Contractului de Concesiune, pentru acelasi an N, si pe baza cărora au fost calculate Tarifele.

Conform prevederilor art.2 alin. (2) teza I din Hotărârea Guvernului nr.149/2002 privind stabilirea şi ajustarea tarifelor pentru furnizarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în municipiul Ploieşti, ”Concesionarul poate solicita modificarea tarifelor de bază pentru alimentarea cu apă potabilă şi canalizare în situaţiile şi în condiţiile prevăzute în contractul de concesiune”.

În baza prevederilor art. 69 din Contractul Concesiune şi ale art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 149/2002 sus menţionată, pentru a păstra echilibrul contractual, Apa Nova Ploiesti a solicitat majorarea tarifelor de baza pentru apa potabilă si canalizare încă din anul 2003, motivand scaderea veniturilor si imposibilitatea desfasurarii activitatii si realizarii programelor de investitii angajate, fără însă ca majorarea solicitată să îi fie acordată integral.

Solicitarea Apa Nova Ploiesti de majorare a tarifelor a fost analizată la acea dată de către o Comisie numită prin Hotărâre a Consiliului Local Ploiesti.

Ca urmare a negocierilor purtate in perioada 2003-2004 si a rezultatelor negative obtinute, propunerile făcute pentru restabilirea echilibrului economic al Contractului ca urmare a scăderii volumelor facturate Abonatilor au fost supuse aprecierii unui Expert Independent a carui desemnare s-a facut in conformitate cu articolul 69.3 din Contractul de Concesiune.

Raportul Expertului din 28 octombrie 2004 concluzioneaza ca „ S.C.Apa Nova Ploiesti S.R.L. este în drept să solicite revizuirea contractului şi să restabileasca echilibrul financiar prin majorarea tarifului cu 18,79%, având în vedere că volumele vândute au scăzut cu 28%” .

Comisia de negociere si revizuire a Contractului de Concesiune numită prin Hotărârea Consiliului Local Ploieşti nr.58/04.05.2005 a propus aprobarea si eşalonarea majorării tarifelor de bază, respectiv cu 10% în anul 2006 şi cu 8,5% în anul 2007 pe baza realizărilor efective prezentate de Concesionar către Concedent.

Raportul Expertului Independent si toate propunerile de modificare a Contractului de Concesiune au fost analizate de către Comisie.

Având în vedere prevederile art.69.3 din Contractul de Concesiune conform cărora „ În cazul în care avizul expertului se referă la Tarif şi/sau la formula de indexare, Concesionarul le va supune Autorităţii Competente, fără ca Concedentul să aibă posibilitatea de a se opune”, Comisia a propus aprobarea unei majorări a tarifelor de bază, esalonate, de 10% în 2006 si de 8,5% începand cu anul 2007 pe baza realizărilor efective pe care Concesionarul le prezinta Concedentului.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 25/2006, a fost aprobat Actul Aditional nr. 2 la Contractul de Concesiune încheiat cu Apa Nova Ploiesti, prin care Părtile au stabilit de comun acord o majorare a tarifelor de baza începând cu anul 2006 de 10 % si cu 8,5%, începând cu 01.01.2007.

Totodată prin Actul Aditional 2 a fost prevăzută o crestere a ponderii investitiilor în reteaua de canalizare. În acest sens Părtile au întocmit Programe anuale si multianuale de investitii pe care Concesionarul le-a îndeplinit, în pofida scăderii continue a volumelor facturate Abonatilor.

Desi conditiile pentru majorarea tarifelor de baza cu 8,5% au fost îndeplinite de către Concesionar, majorarea tarifelor de bază cu 8,5% nu a fost aplicata până în prezent.

După examinarea realizărilor operatorului, la nivelul autoritătii executive a Municipiului Ploiesti s-a constatat că Apa Nova Ploiesti îndeplineste conditiile pentru aplicarea majorării tarifare cu 8,5%, aprobate prin Actul Aditional nr.2 la Contractul de Concesiune încheiat cu Apa Nova Ploiesti.”