Apel de selectie de proiecte nr. 2/2019  pentru masura, M4/6A Sprijin pentru demararea de afaceri cu activități neagricole în zonele rurale, 18.11.2019-28.12.2019

Vlad Preda -

Apel de selectie de proiecte nr. 2/2019  pentru masura, M4/6A Sprijin pentru demararea de afaceri cu activități neagricole în zonele rurale, 18.11.2019-28.12.2019

APEL DE SELECTIE

 

Asociatia Grupul de Actiune Locala „VALEA BUDUREASCA” anunta lansarea Apelului de selectie de proiecte nr. 2/2019  pentru masura, M4/6A Sprijin pentru demararea de afaceri cu activități neagricole în zonele rurale, 18.11.2019-28.12.2019

Data lansării apelului de selecție

18.11.2019

Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili

Beneficiarii eligibili ai măsurii M4/6A sunt:

  • fermieri sau membrii ai unei gospodării care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată în spațiul  rural, autorizați cu statut minim de PFA, inclusiv ca beneficairi direcți ai măsurii M1 și M3
  • micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural al GAL, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării de sprijin
  • micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii cererii de finanțare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia.

Fondurile disponibile pentru măsura respectivă

50.000 euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect

Cuantumul sprijinului este de 50.000 euro/ proiect.

Sprijinul pentru înființarea de activități non-agricole în zone rurale se va acorda, sub formă de primă, în două tranșe astfel:

  • 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare
  • 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși:
  • 4 ani de la semnarea deciziei de finanțare, în cazul contractelor de finanțare semnate în 2019
  • 3 ani de la semnarea deciziei de finanțare, în cazul contractelor semnate în anul 2020.

Data limită de primire a proiectelor 

28.12.2019

Locul unde se pot depune proiectele

Proiectele pot fi depuse la sediul GAL din Comuna Tomsani, sat Loloiasca, nr. 5, jud. Prahova.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborat de GAL  „Valea Budureasca” pentru măsura M4/6A Sprijin pentru demararea de afaceri cu activități neagricole în zonele rurale, ce poate fi accesat la adresa web: www.galvaleabudureasca.ro

Solicitantii pot obține informații suplimentare la sediul GAL din Comuna Tomsani, sat Loloiasca, nr. 5, jud. Prahova, tel 0727819659, 

email:  galvaleabudureasca@yahoo.com ,   web: www.galvaleabudureasca.ro

La sediul GAL din Comuna Tomsani, sat Loloiasca, nr. 5, jud. Prahova poate fi consultata versiunea tiparita a informatiilor detaliate aferente măsurilor lansate.