Apel de selectie de proiecte nr. 2/2019 pentru masura, M5/6A Dezvoltarea de activitati non-agricole, 18.11.2019-28.12.2019

Vlad Preda -

Apel de selectie de proiecte nr. 2/2019 pentru masura, M5/6A Dezvoltarea de activitati non-agricole, 18.11.2019-28.12.2019

APEL DE SELECTIE

Asociatia Grupul de Actiune Locala „VALEA BUDUREASCA” anunta lansarea Apelului de selectie de proiecte nr. 2/2019  pentru masura, M5/6A Dezvoltarea de activitati non-agricole, 18.11.2019-28.12.2019

Data lansării apelului de selecție

18.11.2019

Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili

Beneficiarii eligibili ai măsurii M5/6A sunt:

  • micro-întreprinderi și întreprinderi mici cu profil non-agricol, existente și nou înființate din teritoriul GAL;
  • fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona GAL în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate, inclusiv beneficiari direcţi ai măsurii M1.

Fondurile disponibile pentru măsura respectivă

110.413 euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect

Suma maximă nerambursabilă este de 60.423 euro/ proiect.

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R (CE) nr.1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90% în următoarele cazuri:

  • pentru solicitanții care desfășoară activități de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și agro-turism
  • pentru fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activități neagricole.

Data limită de primire a proiectelor 

28.12.2019

Locul unde se pot depune proiectele

Proiectele pot fi depuse la sediul GAL din Comuna Tomsani, sat Loloiasca, nr. 5, jud. Prahova.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborat de GAL  „Valea Budureasca” pentru măsura M5/6A Dezvoltarea de activitati non-agricole, ce poate fi accesat la adresa web: www.galvaleabudureasca.ro

Solicitantii pot obține informații suplimentare la sediul GAL din Comuna Tomsani, sat Loloiasca, nr. 5, jud. Prahova, tel 0727819659, 

email:  galvaleabudureasca@yahoo.com ,   web: www.galvaleabudureasca.ro

La sediul GAL din Comuna Tomsani, sat Loloiasca, nr. 5, jud. Prahova poate fi consultata versiunea tiparita a informatiilor detaliate aferente măsurilor lansate.