Apel de selecṭie de proiecte nr. 6/2018 pentru masura M2\6B Investiṭii in infrastructura sociala si integrarea romilor in perioada 20.11.2018-20.12.2018

Vlad Preda -

Apel de selecṭie de proiecte nr. 6/2018  pentru masura M2\6B Investiṭii in infrastructura sociala si integrarea romilor in perioada 20.11.2018-20.12.2018

 

APEL DE SELECTIE

 – varianta simplificata –

Asociaṭia Grupul de Acṭiune Locala „VALEA BUDUREASCA” anunṭa lansarea Apelului de selecṭie de proiecte nr. 6/2018  pentru masura M2\6B Investiṭii in infrastructura sociala si integrarea romilor in perioada 20.11.2018-20.12.2018

 

Data lansării apelului de selecție

20.11.2018

Măsura lansată prin apelul de selecṭie – cu tipurile de beneficiari eligibili

Beneficiarii eligibili ai masurii M2\6B Investiṭii in infrastructura sociala si integrarea romilor sunt:

– Unităṭi administrativ teritoriale și asociații ale acestora constituite conform legii, inclusiv cele ca beneficiari direcṭi ai măsurii M6;

– ONG constituite conform legii;

 – Parteneriate public private constituite conform legii;

– Unităṭi de cult;

 – Intreprinderi sociale.

  • Beneficiarii se vor acredita ca furnizori de servicii sociale pana la depunerea ultimei transe de plata.

 

Fondurile disponibile pentru măsura respectivă

43.170 euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect

43.170 euro

Data limită de primire a proiectelor

20.12.2018

Locul unde se pot depune proiectele

Proiectele pot fi depuse la sediul GAL din Comuna Tomsani, sat Loloiasca, nr. 5, jud. Prahova.

Informaṭii detaliate privind accesarea și derularea măsurilor sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborat de GAL  „Valea Budureasca” pentru măsura M2\6B Investiṭii in infrastructura sociala si integrarea romilor, ce poate fi accesat la adresa web: www.galvaleabudureasca.ro

Solicitanṭii pot obține informații suplimentare la sediul GAL din Comuna Tomsani, sat Loloiasca, nr. 5, jud. Prahova, tel 0725236642,

email:  [email protected] ,   web: www.galvaleabudureasca.ro

La sediul GAL din Comuna Tomsani, sat Loloiasca, nr. 5, jud. Prahova poate fi consultata versiunea tiparita a informaṭiilor detaliate aferente măsurilor lansate.