Apel de selectie de proiecte nr. 2/2019 pentru masura M1/2A Investitii in sectorul agricol, 18.11.2019-28.12.2019

Vlad Preda -

Apel de selectie de proiecte nr. 2/2019 pentru masura M1/2A Investitii in sectorul agricol, 18.11.2019-28.12.2019

APEL DE SELECTIE

 

Asociatia Grupul de Actiune Locala „VALEA BUDUREASCA” anunta lansarea Apelului de selectie de proiecte nr. 2/2019  pentru masura M1/2A Investitii in sectorul agricol, 18.11.2019-28.12.2019

Data lansării apelului de selecție

18.11.2019

Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili

Beneficiarii eligibili ai măsurii M1/2A sunt:

  • fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate
  • cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor
  • formele de organizare recunoscute conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare
  • persoane juridice de drept privat, altele decât cele prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Fondurile disponibile pentru măsura respectivă

93.691,47  euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect

Valoarea sprijinului nerambursabil va fi de maximum 100.000 euro pentru achiziții de utilaje și echipamente și de maximum 200.000 euro pentru investiții cu construcții-montaj. Valoarea minimă a unui proiect va fi de 5000 euro.

Data limită de primire a proiectelor 

28.12.2019

Locul unde se pot depune proiectele

Proiectele pot fi depuse la sediul GAL din Comuna Tomsani, sat Loloiasca, nr. 5, jud. Prahova.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborat de GAL  „Valea Budureasca” pentru măsura M1/2A Investitii in sectorul agricol , ce poate fi accesat la adresa web: www.galvaleabudureasca.ro

Solicitantii pot obține informații suplimentare la sediul GAL din Comuna Tomsani, sat Loloiasca, nr. 5, jud. Prahova, tel 0727819659, 

email:  galvaleabudureasca@yahoo.com ,   web: www.galvaleabudureasca.ro

La sediul GAL din Comuna Tomsani, sat Loloiasca, nr. 5, jud. Prahova poate fi consultata versiunea tiparita a informatiilor detaliate aferente măsurilor lansate.