APIA începe plăţile către fermieri

Redactia -

APIA începe plăţile către fermieri

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că, începând cu data de 16 octombrie 2013, acordă plata în avans către fermierii care au depus cereri în cadrul Schemei de Plată Unică pe Suprafață (SAPS) — Campania 2013. De acest avans vor beneficia toți fermierii pentru care s-a efectuat verificarea necesară condițiilor de eligibilitate în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009. Cuantumul pentru plata SAPS — Campania 2013 este de 139.17 euro/ha potrivit Hotărârii de Guvern nr. 762/2013, privind stabilirea pentru anul 2013 a cuantumului plăților directe unice pe suprafață, a plăților separate pentru zahăr și a plăților specifice pentru orez care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal, la care se va aplica un coeficient de reducere liniară care va asigura incadrarea in plafonul alocat de CE. Având în vedere art. 1 al Regulamentului (UE) nr. 946/2013, plata în avans poate fi acordată în procent de până la 50% din valoarea totală a plăților directe, România acordă un avans de 61,00 euro/ha. Plățile se fac la cursul de schimb de 4,4620 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2013 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 285 din 29 septembrie 2013. APIA a efectuat plăți în valoare de 1.400.844.152,89 lei (313.949.832,56 euro) reprezentând avansul aferent schemei de plată unică pe suprafață — Campania 2013, pentru un număr de 555.408 fermieri.  În cadrul campaniei SAPS 2013, România beneficiază de o  alocare financiară de 1.213.143.000 euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) pentru o suprafață de referință de 8.716.370 ha. Mentionăm că anul acesta este prima dată când APIA a efectuat plăți în avans, în cuantum de până la 75% din suma cuvenită, fermieriilor care au depus cereri de plată pe suprafață, în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală — Campania 2013: 211’Plăți pentru zona montană defavorizată’, 212 ‘Plăți pentru zone defavorizate — altele decât cele montane’ și 214 ‘Plăți pentru agromediu’, în conformitate cu Regulamentul UE nr. 65/2011 al Comisiei, de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului în ceea ce prive?te punerea în aplicare a procedurilor de control ?i a ecocondi?ionalită?ii în cazul măsurilor de sprijin pentru dezvoltare rurală. Astfel, în perioada 05.09. — 05.10.2013, au fost efectuate plăți din FEADR (Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală) în valoare totală de 1.195.169.562 lei (268.909.790 euro). De acest avans au beneficiat toți fermierii care au solicitat sprijin în cadrul măsurilor Axei II, pentru care s-a efectuat verificarea necesară condițiilor de eligibilitate în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 65/2011. Plățile s-au efectuat la cursul de schimb de 4,4445 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 31 decembrie 2012 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 01/03 din 04 ianuarie 2013.