„Arc peste timp”, la Colegiul Naţional „Jean Monnet” Ploieşti

Redactia -

„Arc peste timp”, la Colegiul Naţional „Jean Monnet” Ploieşti

La Colegiul Național “JEAN MONNET” s-a desfăşurat pe 29 nov penultima etapa a Proiectului educațional “100 de ani de Românie Mare”.

Proiectul își propune să stimuleze interesul elevilor pentru valorile democratice, să le trezească sentimente de mândrie și prețuire pentru istoria patriei, pentru eroii neamului, pentru simbolurile Unirii și ale națiunii. Prin activitățile derulate urmărește să cultive la elevi dragostea de țară, interesul pentru binele ei, orientarea spre a acționa ca cetățeni activi și influenți ai țării. Ei vor înțelege semnificația identității naționale pentru statul român și pentru fiecare din noi, își vor dezvolta abilitățile de cercetare, selectare și valorificare a informațiilor istorice, își vor forma o atitudine de respect față de valorile istoriei naționale, vor identifica și realiză activități practice, menite să armonizeze interesele și aspirațiile generației lor.

Scopul proiectului desfăşurat în perioada octombrie 2018 – ianuarie 2019 este conștientizarea rolului pe care Marea Unire l-a avut în realizarea României moderne; promovarea evenimentelor legate de desăvârşirea unităţii naţional-statale; formarea în rândul elevilor a sentimentului de apreciere, respectare și promovare a valorilor autentice, românești.

În acest sens, elevii şcolii, sub îndrumarea profesorilor şcolii au realizat şi prezentat sesiuni de referate și comunicări științifice precum: “Contribuția intelectualității și a Bisericii la Marea Unire”, “Regina Maria, marea Doamnă a Unirii”, “Marea Unire: oameni și evenimente”, “100 de ani de învățământ pedagogic, în Prahova”, “Personalități prahovene din lumea științei”, “Marea Unire prezenta în literatură”, “Eroi au fost, eroi sunt încă”: program artistic în cinstea Centenarului Marii Uniri”, ”100 de cărturari au spus”.

Zilnic, pe timpul pauzei au fost audiate cântece patriotice dedicate Marii Uniri şi au fost realizate cu participarea tuturor elevilor, panouri tematice, expoziţii de desene şi fotografie, comunicări la stația de radio a școlii.

Activitatea din 29 octombrie, Spectacol de muzică şi poezie, a presupus momente de aducere aminte a evenimentelor din 1 Decembrie 1918, plantarea Copacului Centenarului şi îngroparea unei Capsule a Timpului care conţine 100 de scrisori ale copiilor pentru generaţiile următoare şi s-a încheiat cu o expoziţie culinară ”100 de ani de tradiție și diversitate în arta culinară”.