Aşa o fi? În statistici, economia Prahovei creşte precum Făt-Frumos

Redactia -

O statistică oferită de către Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova arată rezultate deosebite pentru judeţ, atât din perspectiva numărului de turişti care au poposit pe la noi, cât şi cu privire la numărul de salariaţi şi venitul obţinut de acesta. Potrivit documentului, în luna iulie 2016, numărul turiştilor sosiți în structurile de primire turistică  a crescut cu 8,8% față de luna iulie 2015, ƒ efectivul de salariați în luna iulie 2016 a crescut cu 4599 persoane față de luna iulie 2015, iarƒ câştigul salarial mediu net în luna iulie 2016 a crescut cu 234 lei față de luna iulie 2015.

TURISM: Structurile de primire turistică deschise în județul Prahova, în luna iulie 2016, au pus la dispoziția turiştilor o capacitate de cazare de 12029 locuri‐pat, valoare mai mare cu 0,3% comparativ cu luna iulie 2015. În structura numărului total al structurilor de primire turistică  deschise în luna iulie 2016 (288 unități), pensiunile turistice urbane au deținut cea mai mare pondere, respectiv 34,4%,  urmate de hoteluri (28,8%), vile turistice (12,8%), pensiuni agroturistice (11,1%)  şi 12,9% celelalte tipuri de structuri de primire turistică ( moteluri, cabane turistice …) Numărul turiştilor sosiți în structurile de primire turistică, în luna iulie 2016, a fost de 50564 persoane, din care 42805 turişti români (84,7%) şi 7759 turişti străini (15,3%).

Publicitate

FORȚA DE MUNCĂ:  Efectivul salariaților din județul Prahova, la sfârşitul lunii iulie 2016 a fost de 176697 persoane, în creştere cu 4599 persoane față de luna iulie 2015. Câştigul salarial mediu brut  din județul Prahova în luna iulie 2016 a fost de 2628 lei/salariat, mai mare cu 14,3% față de față de luna iulie 2015.   Câştigul salarial mediu net din județul Prahova a fost de 1892 lei/salariat, mai mare cu 234 lei față  de luna iulie 2015. Indicele câştigului salarial real față  de aceeaşi perioadă  a anului precedent a înregistrat o creştere de 15,0%. Câştiguri salariale peste media județului s‐au înregistrat în industrie şi construcții (1906 lei/salariat) iar sub media județului în ramurile agricultură, silvicultură şi piscicultură (1811 lei/salariat) respectiv servicii şi comerț (1881 lei/salariat). Județul Prahova ocupă  locul 11 după câştigul salarial mediu net: Municipiul Bucureşti (2826 lei/salariat), Cluj (2372 lei/salariat), Ilfov (2362 lei/salariat), Timiş  (2211 lei/salariat), Sibiu (2132 lei/salariat), Argeş (2036 lei/salariat), Braşov (1955 lei/salariat), Iaşi (1926 lei/salariat), Gorj (1924 lei/salariat) şi Constanța (1909 lei/salariat).