Asociatia Grupul de Actiune Locala „VALEA BUDUREASCA” anunta lansarea Apelului de selectie de proiecte nr. 1/2018 pentru masura M1\2A Investitii in sectorul agricol in perioada 28.02.2018-28.04.2018

Vlad Preda - Actualitate, Magazin

Asociatia Grupul de Actiune Locala „VALEA BUDUREASCA” anunta lansarea Apelului de selectie de proiecte nr. 1/2018  pentru masura M1\2A Investitii in sectorul agricol  in perioada 28.02.2018-28.04.2018

ANUNT DE SELECTIE

– varianta simplificata –

Asociatia Grupul de Actiune Locala „VALEA BUDUREASCA” anunta lansarea Apelului de selectie de proiecte nr. 1/2018  pentru masura M1\2A Investitii in sectorul agricol  in perioada 28.02.201828.04.2018.

Data lansării apelului de selecție

28.02.2018

Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili

Beneficiarii eligibili ai masurii M1\2A Investitii in sectorul agricol  sunt:

  • fermieri, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate
  • cooperative (cooperativele agricole și societăţile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislaţiei naţionale în vigoare care deservesc interesele membrilor;
  • formele de organizare recunoscute conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • persoane juridice de drept privat, altele decât cele prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare

Fondurile disponibile pentru măsura respectivă

169.136 euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect

84.568 euro

Data limită de primire a proiectelor

28.04.2018

Locul unde se pot depune proiectele

Proiectele pot fi depuse la sediul GAL din Comuna Tomsani, sat Loloiasca, nr. 5, jud. Prahova.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborat de GAL  „Valea Budureasca” pentru măsura M1\2A Investitii in sectorul agricol , ce poate fi accesat la adresa web: www.galvaleabudureasca.ro

Solicitantii pot obține informații suplimentare la sediul GAL din Comuna Tomsani, sat Loloiasca, nr. 5, jud. Prahova, tel 0725236642,

email:  galvaleabudureasca@yahoo.com ,   web: www.galvaleabudureasca.ro

La sediul GAL din Comuna Tomsani, sat Loloiasca, nr. 5, jud. Prahova poate fi consultata versiunea tiparita a informatiilor detaliate aferente măsurilor lansate.