Asociatia Grupul de Actiune Locala „VALEA BUDUREASCA” anunta lansarea Apelului de selectie de proiecte nr. 1/2018 pentru masura M6/6B – Investitii in infrastructura locala in perioada 28.02.2018–28.04.2018

Vlad Preda -

Asociatia Grupul de Actiune Locala „VALEA BUDUREASCA” anunta lansarea Apelului de selectie de proiecte nr. 1/2018 pentru masura M6/6B – Investitii in infrastructura locala  in perioada 28.02.2018–28.04.2018

ANUNT DE SELECTIE

– varianta simplificata –

Publicitate

Asociatia Grupul de Actiune Locala „VALEA BUDUREASCA” anunta lansarea Apelului de selectie de proiecte nr. 1/2018 pentru masura M6/6B – Investitii in infrastructura locala  in perioada 28.02.201828.04.2018.

Data lansării apelului de selecție

28.02.2018

Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili

Beneficiarii eligibili pentru masura M6/6B – Investitii in infrastructura locala sunt:

    • comunele și asociațiile acestora, constituite conform legislației naționale în vigoare (entități publice), pentru investițiile de interes publi, inclusiv ca beneficiari direcţi ai măsurii M2c;
    • ONG-uri cu sediul social sau punct de lucru în teritoriul parteneriatului;
  • Unitățile de cult (parohii) din teritoriul parteneriatului

Fondurile disponibile pentru măsura respectivă

M6/6B-414.103 euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect

M6/6B- 69.017 euro

Data limită de primire a proiectelor

28.04.2018

Locul unde se pot depune proiectele

Proiectele pot fi depuse la sediul GAL din Comuna Tomsani, sat Loloiasca, nr. 5, jud. Prahova.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaboratl de GAL  „Valea Budureasca” pentru măsura M6/6B – Investitii in infrastructura locala, ce poate fi accesat la adresa web: www.galvaleabudureasca.ro

Solicitantii pot obține informații suplimentare la sediul GAL din Comuna Tomsani, sat Loloiasca, nr. 5, jud. Prahova, tel 0725236642

email: galvaleabudureasca@yahoo.com, web: www.galvaleabudureasca.ro

La sediul GAL din Comuna Tomsani, sat Loloiasca, nr. 5, jud. Prahova poate fi consultata versiunea tiparita a informatiilor detaliate aferente măsurilor lansate.