Asociatia Grupul de Actiune Locala „VALEA BUDUREASCA” anunta lansarea Apelului de selectie de proiecte nr. 3/2018 pentru masura M3\2A Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici si instalarea tinerilor fermieri, 15.06.2018-30.07.2018

Vlad Preda -

Asociatia Grupul de Actiune Locala „VALEA BUDUREASCA” anunta lansarea Apelului de selectie de proiecte nr. 3/2018  pentru masura M3\2A Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici  si instalarea tinerilor fermieri, 15.06.2018-30.07.2018

    APEL DE SELECTIE

– varianta simplificata –

Asociatia Grupul de Actiune Locala „VALEA BUDUREASCA” anunta lansarea Apelului de selectie de proiecte nr. 3/2018  pentru masura M3\2A Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici si instalarea tinerilor fermieri, 15.06.2018-30.07.2018

Data lansării apelului de selecție

15.06.2018

Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili

Beneficiarii direcți ai acestei măsuri sunt fermierii care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică conform definiției relevante, inclusiv tineri care au preluat o exploatație agricolă in ultimele 24 luni de la depunerea cererii de finantare, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.

Solicitanţii (reprezentanții legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această măsură trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:

– să fie fermieri care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă

– să fie persoane juridice române;

– să acţioneze în nume propriu;

– să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de Finanţare;

– să aibă învăţământul minim de 8 ani (clase);

– să se încadreze într-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii Cererii de Finanțare, indiferent de data înființării formei respective de organizare:

  • -persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile OUG nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare:
  • ca persoană fizică autorizată:
  • ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;
  • o ca întreprindere familială;
  • societate cu răspundere limitată cu asociat unic/majoritar (majoritate absolută 50%+1) înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare reprezentată prin:
  • asociat unic care are şi calitatea de administrator al societăţiiș
  •  asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) care are și calitatea de administrator al societăţii. În cazul persoanei juridice cu acţionariat multiplu, asociatul majoritar trebuie să exercite controlul efectiv pe întreaga durată de valabilitate a Deciziei de Finanțare

Fondurile disponibile pentru măsura respectivă

172.554 euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect

Sprijinul public nerambursabil este de maximum 15.000 de euro pentru o exploatație agricolă. Pentru fermele preluate de tineri fermieri, sprijinul se majorează până la maximum 25 000 euro.

Data limită de primire a proiectelor

30.07.2018

Locul unde se pot depune proiectele

Proiectele pot fi depuse la sediul GAL din Comuna Tomsani, sat Loloiasca, nr. 5, jud. Prahova.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborat de GAL  „Valea Budureasca” pentru măsura M3\2A Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici si instalarea tinerilor fermieri , ce poate fi accesat la adresa web: www.galvaleabudureasca.ro

Solicitantii pot obține informații suplimentare la sediul GAL din Comuna Tomsani, sat Loloiasca, nr. 5, jud. Prahova, tel 0725236642,

email:  [email protected] ,   web: www.galvaleabudureasca.ro

La sediul GAL din Comuna Tomsani, sat Loloiasca, nr. 5, jud. Prahova poate fi consultata versiunea tiparita a informatiilor detaliate aferente măsurilor lansate.