Asociatia Grupul de Actiune Locala „VALEA BUDUREASCA” anunta lansarea Apelului de selectie de proiecte nr. 3/2018  pentru masura M4\6A Sprijin pentru demararea de afaceri cu activitati neagricole in zonele rurale in perioada 15.06.2018-30.07.2018

Vlad Preda -

Asociatia Grupul de Actiune Locala „VALEA BUDUREASCA” anunta lansarea Apelului de selectie de proiecte nr. 3/2018  pentru masura M4\6A Sprijin pentru demararea de afaceri cu activitati neagricole in zonele rurale in perioada 15.06.2018-30.07.2018

APEL DE SELECTIE

 – varianta simplificata –

Asociatia Grupul de Actiune Locala „VALEA BUDUREASCA” anunta lansarea Apelului de selectie de proiecte nr. 3/2018  pentru masura M4\6A Sprijin pentru demararea de afaceri cu activitati neagricole in zonele rurale in perioada 15.06.2018-30.07.2018

Data lansării apelului de selecție

15.06.2018

Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili

Beneficiarii eligibili ai masurii M4\6A Sprijin pentru demararea de afaceri cu activitati neagricole in zonele rurale :                                                                                                                                                                                           – -Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA), inclusiv ca beneficiari directi ai masurilor M1 si M3;                                                                                                                                                                     -Micro‐întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le‐au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin; – Micro‐întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start‐ups).

Fondurile disponibile pentru măsura respectivă

107.818 euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect

Sprijinul public nerambursabil  este de 50.000 de euro/proiect, cu excepția activităţilor de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare si agroturism pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/proiect.

Sprijinul se acordă sub formă de sumă forfetară în funcție de tipul investiției, respectiv, 50.000 euro sau 70.000 euro. Nu se alocă sume intermediare.

Data limită de primire a proiectelor

30.07.2018

Locul unde se pot depune proiectele

Proiectele pot fi depuse la sediul GAL din Comuna Tomsani, sat Loloiasca, nr. 5, jud. Prahova.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborat de GAL  „Valea Budureasca” pentru măsura M4\6A, ce Sprijin pentru demararea de afaceri cu activitati neagricole in zonele rurale poate fi accesat la adresa web: www.galvaleabudureasca.ro

Solicitantii pot obține informații suplimentare la sediul GAL din Comuna Tomsani, sat Loloiasca, nr. 5, jud. Prahova, tel 0725236642,

email:  [email protected] ,   web: www.galvaleabudureasca.ro

La sediul GAL din Comuna Tomsani, sat Loloiasca, nr. 5, jud. Prahova poate fi consultata versiunea tiparita a informatiilor detaliate aferente măsurilor lansate.