Asociația Grupul de Acțiune Locală „VALEA BUDUREASCĂ” anunță lansarea Apelului de selecție de proiecte nr. 3/2021  pentru măsura M5/6A – Dezvoltarea de activități non-agricole în perioada 29.12.2021 – 01.02.2022

Vlad Preda -

Asociația Grupul de Acțiune Locală „VALEA BUDUREASCĂ” anunță lansarea Apelului de selecție de proiecte nr. 3/2021  pentru măsura M5/6A – Dezvoltarea de activități non-agricole în perioada 29.12.2021 – 01.02.2022

          APEL DE SELECȚIE

Asociația Grupul de Acțiune Locală „VALEA BUDUREASCĂ” anunță lansarea Apelului de selecție de proiecte nr. 3/2021  pentru măsura M5/6A – Dezvoltarea de activități non-agricole în perioada 29.12.2021 – 01.02.2022

Data lansării apelului de selecție29.12.2021
Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibiliBeneficiarii eligibili ai măsurii M5/6A sunt:micro-întreprinderi și întreprinderi mici cu profil non-agricol, existente și nou înființate din teritoriul GAL;fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona GAL în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate, inclusiv beneficiari direcţi ai măsurii M1.
Fondurile disponibile pentru măsura respectivă111.929,12 euro
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiectSuma maximă nerambursabilă este de 111.929,12 euro/ proiect.Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R (CE) nr.1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali.Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90% în următoarele cazuri:pentru solicitanții care desfășoară activități de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și agro-turismpentru fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activități neagricole.Valoarea maximă a sprijinului nerambursabil/proiect este valoarea rămasă disponibilă în cadrul măsurii.
Având în vedere prevederile din Ghidul Gupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală, versiunea 11 se vor respecta urmatoarele mențiuni: ,,Atenție! Nu există mențiuni privind obligativitatea GAL de a lansa și selecta proiecte până la finalul anului 2020, atât timp cât proiectele depuse și selectate se vor implementa până la finalul anului 2025, inclusiv depunerea și efectuarea ultimei cereri de plată. În acest sens în documentele de accesare, GAL are obligația de a informa potențialii beneficiari asupra termenului de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plăți) la data de 31.12.2025, cu respectarea instrucțiunilor de plată – anexă la contractul de finanțare, privind depunerea ultimei cereri de plată aferentă proiectului.Atenție! Pentru proiectele care se supun ajutorului de minimis, contractarea se va efectua pana la 31.12.2023,,.
Data limită de primire a proiectelor 01.02.2022
Locul unde se pot depune proiecteleProiectele pot fi depuse la sediul GAL din Comuna Tomșani, sat Loloiasca, nr. 5, jud. Prahova.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborat de GAL  „Valea Budurească” pentru măsura M5/6A Dezvoltarea de activități non-agricole, ce poate fi accesat la adresa web: www.galvaleabudureasca.ro

Solicitanții pot obține informații suplimentare la sediul GAL din Comuna Tomșani, sat Loloiasca, nr. 5, jud. Prahova, tel: 0725.236.642email:  [email protected] ,   web: www.galvaleabudureasca.ro

La sediul GAL din Comuna Tomșani, sat Loloiasca, nr. 5, jud. Prahova poate fi consultată versiunea tipărită a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate.