Asociaţia „Suntem România!” a început acţiunea de salvare de la distrugere a încă unui obiectiv din Câmpina, posibil unic în Europa

Daniel Dimache -

Asociaţia „Suntem România!” a început acţiunea de salvare de la distrugere a încă unui obiectiv din Câmpina, posibil unic în Europa
 

Asociaţia Cultural-Educativă pentru Protejarea şi Promovarea Patrimoniului Tehnic, Ştiinţific şi Istoric „Suntem România!” a făcut demersurile legale pentru ca stația CF Câmpinița să fie clasată (introdusă) în Lista monumentelor istorice.

Într-o scrisoare deschisă adresată conducerii ministerelor Culturii şi Transporturilor şi primarilor din Câmpina, Poiana Câmpina şi Telega, asociaţia menționată susține că „acest obiectiv cu toate anexele și accesoriile sale tehnice și arhitectonice este vizat a fi demolat și valorificat ca materiale recuperabile și teren construibil sau pentru drum public de către Primăria Câmpina”, intenţie manifestată în repetate rânduri, în mod public, de către autoritățile locale.

Semnatarii documentului, preşedintele „Suntem România!”, Alex Stoian şi coordonatorul proiectului, reputatul istoric în domeniul tehnicii, Andrei Berinde, argumentează, în susţinerea cererii lor, că linia ferată Câmpina – Câmpiniţa – Doftana, construită în anii 1882-1883, a fost proiectată şi realizată sub conducerea reputatului inginer Elie Radu, fiind prima dintre căile ferate construite în scopul facilitării exploatării şi transportului sării şi cea de-a doua cale ferată proiectată şi realizată integral de inginerii români. În prezent, acest traseu lung de aproximativ cinci kilometri este scos din uz şi în stare avansată de degradare. De asemenea, se menţionează că Stația de cale ferată Câmpinița este posibil să fie ultima din Europa cu aceste 4 funcții: gară de calatori, gară de mărfuri, stație de încărcare vagoane cu produse petroliere, triaj.

Asociaţia „Suntem România!”, prezidată de Alex Stoian, luptă, de ani buni, inclusiv în instanţe, pentru protejarea şi salvarea de la distrugere a două alte obiective istorice ale municipiului Câmpina, cu posibilă unicitate europeană sau chiar mondială: Rafinăria „Steaua Română” şi linia de cale ferată istorică Telega-Câmpina (denumită Teleguţa).

 

Vă prezentăm cererea pentru clasarea ca monument istoric a ansamblului Calea ferată şi Gara Câmpiniţa:

 
Asociația Cultural – Educativă pentru Protejarea și Promovarea Patrimoniului Tehnic, Științific și Istoric – „Suntem România!”
 
Domnule Director,

prin prezenta transmitere a cererii de clasare DE URGENŢĂ, vă rugam să respectaţi termenii legali de declanşare a procedurii de clasare şi să informaţi cât mai urgent organele şi instituţiile direct implicate.
 Va mulţumim,

 
Către D-l Director al DJC Prahova,

spre cunoștință:
D-lui Ministru al Culturii,
D-lui Ministru al Transporturilor,
D-lui Secretar de Stat,
D-lui Secretar General,
D-lui Primar al municipiului Câmpina,
D-lui Primar al comunei Telega,
D-lui Primar al comunei Poiana Câmpina,
D-lui Director al INP,

Asociația Cultural – Educativă pentru Protejarea și Promovarea Patrimoniului Tehnic, Științific și Istoric „Suntem România”
vă solicită, conform prevederilor Art. 13, alin. 2, pct. d și Art. 21, alin. 2 din Legea Nr. 422/2001 privind Protejarea Monumentelor Istorice, declanșarea în regim de urgență a procedurii de clasare în Lista monumentelor istorice a ansamblului stației de cale ferată Câmpinița, întrucât acest obiectiv cu toate anexele si accesoriile sale tehnice şi
arhitectonice este vizat a fi demolat şi valorificat ca materiale recuperabile şi teren construibil sau pentru drum public de către Primăria Câmpina, intenție manifestată în repetate rânduri, în mod public, de către aceasta (Primăria Câmpina).


În fapt, membrii asociației, ne întemeiem solicitarea pe următoarele motive istorice, tehnice, economice si sociale:

• Calea ferată Câmpina – Câmpinița – Doftana a fost construită în anii 1882 – 1883, de Direcția Generală de Studii și
Construcții din cadrul Ministerului Agriculturii și Lucrărilor Publice. Linia, proiectată și realizată sub conducerea
reputatului inginer Elie Radu, a fost prima dintre căile ferate construite în scopul facilitării exploatării și transportului sării
și cea de-a doua cale ferată proiectată și realizată integral de inginerii români. În  prezent, acest traseu se afla în stare de
nefuncționare, pe întreaga sa lungime (aproximativ 5 km.). Cu ocazia cercetării pe teren efectuate în ziua de 22 August
2021, de către membrii asociației noastre, a fost identificată lipsa câtorva elemente de infrastructură (cupoane de șină, macazuri și material mărunt de cale) și starea avansată de degradare a altora (traverse de lemn putrede, etc., practic ușor de înlocuit tehnic si financiar).

• Clădirea de călători a stației Câmpinița, împreună cu anexele sale – depozitul de coletărie și mărfuri și stația de
încărcare in vagoane produse lichide petroliere, a rafinăriei “Steaua Română” care este pe aceeași platformă – ansamblu
tehnic de manevră (Clădire distrusă ca urmare a bombardamentelor din vara anului 1944 și reconstruită într-o formă
modificată, în anii 1945 – 1950) se găsesc în prezent într-o stare bună de conservare, cu ocazia cercetării pe teren fiind
identificate indicii ce ne conduc la concluzia că este folosită ca locuință.

• Cu ocazia cercetării pe teren au fost identificate numeroase porțiuni de linie realizate din șine produse în anii 1942 și
1943, 1954, de către uzine consacrate pe plan mondial (Krupp, etc.), precum și o serie de alte componente de infrastructură și instalații – schimbătoare de cale, elemente ale instalațiilor de semnalizare, stâlpi pentru iluminat cu accesorii (inclusiv reflectoare din perioada interbelică) susceptibile de a prezenta o importanță tehnică și istorică.

• În apropierea stației de cale ferată Câmpinița se găsesc o serie de obiective turistice de importanță națională: muzeele
memoriale „Bogdan Petriceicu Hașdeu” (clădire clasată în lista monumentelor istorice – cod: PH-II-m-A-16395) și
„Nicolae Grigorescu”, fosta Mânăstire Brebu (ansamblu clasat în lista monumentelor istorice – cod: PH-II-a-A-16375), fostul penitenciar Doftana, Băile Sărate Telega, dar si poduri de piatra dedicate feroviar, unice arhitectural şi constructiv, motivând astfel în plus valorificarea acestui obiectiv în scop turistic, încadrându-se in mod deosebit în recrearea unui ambient istoric dar și tehnic a mai multor epoci, cu influență turistico – istorică și rezultat pozitiv economico – financiar – social pe teritoriul orașului Câmpina și pe cel al localităților aflate în apropierea sa.

Concluzii:

1- Protejat de lege, ansamblul acestei vechi stații de cale ferată poate deveni, în timp scurt și cu investiții minime realizate cu fonduri provenite din orice sursa, el însuși un obiectiv turistic, aflat în legătură directă cu alte obiective turistice deja existente şi de renume din apropierea sa.
2- Prin clasare se va crea posibilitatea dezvoltării turistice a întregii zone adiacente, relevându-se și istoria sa industrială în tandem cu ansamblul arhitectonic tehno industrial al rafinăriei “Steaua Română”, ce poate fi astfel vizualizată direct și accesată prin gara Câmpinița, ce va deveni punctul de acces al turiștilor într-un posibil parc istorico-industrial și cultural, rezultat din convertirea clădirilor și instalațiilor rafinăriei.
3- Stația de încărcare produse petroliere de pe platforma gării Câmpinița este posibil să fie ultima de acest gen din Europa – stație cu instalație petrolieră de încărcare (manifolduri) direct în ansamblul tehnic și de manevră al unei gări de călători, mărfuri și triaj. Menționăm faptul că instalațiile conțin elemente din perioada ante-1914 dar și interbelice.
4 – Stația de cale ferată Câmpinița este posibil să fie ultima din Europa cu aceste 4 funcții: gară de calatori, gară de mărfuri, stație de încărcare vagoane cu produse petroliere, triaj.

Vă rugăm să dispuneți analizarea în procedură de urgență a tuturor aspectelor prezentate mai sus și să ne acordați întregul sprijin în demersul nostru de punere în valoare a acestei zone turistice de interes național, unice prin strânsa legătură existentă între dezvoltarea orașului Câmpina și primele forme de extracție și rafinare a petrolului – ramură
economică cu o importanță deosebită, ale cărei mărturii arhitectonice și tehnice (ansamblul rafinăriei „Steaua Română”) se află în pericol de demolare, ca si linia in discuție.

Cercetare tehnico-istorică în teren, studiu arhivă și întocmire cerere de clasare:
– Alex Stoian, Președinte Asociaţie, coordonator programe,
– Andrei Berinde, specialist în tehnică și istoria tehnicii feroviare, coordonator proiect