Astăzi, şedinţă a Consiliului Judeţean Prahova. Află ce proiecte se vor dezbate

Redactia -

Astăzi, şedinţă a Consiliului Judeţean Prahova. Află ce proiecte se vor dezbate

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea sumelor defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale – cota de 20%, repartizate pe unităţi administrativ teritoriale – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi a bugetelor unor instituţii de sub autoritatea Consiliului judeţean Prahova pe anul 2012 – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
3. Proiect de hotărâre privind asocierea judeţului Prahova cu localităţi din judeţ, precum şi alocarea unor sume din bugetul judeţului Prahova pe anul 2012 în vederea realizării unor obiective de interes public – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
4. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului judeţean Prahova în administrarea Consiliului local al municipiului Ploieşti a unor părţi din terenul aferent imobilului proprietate publică a judeţului Prahova, situat în Ploieşti, Bulevardul Republicii nr.2-4 – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Prahova, a clădirii ,,Cabină pază”, situată în municipiul Ploieşti, str. Găgeni nr.100, în vederea demolării – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Addendumului nr.1 la Studiul de fezabilitate al proiectului ,,Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi canalizare în Judeţul Prahova” şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivelor de interes judeţean – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
7. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea nr.113/2012 a Consiliului Judeţean Prahova referitoare la aprobarea documentelor impuse de Ghidul Solicitantului în vederea accesării fondurilor nerambursabile pentru proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Prahova – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
8. Diverse.