Astăzi, şedinţă ordinară la Consiliul Judeţean. Află ce proiecte se vor dezbate

Redactia -

Astăzi, şedinţă ordinară la Consiliul Judeţean. Află ce proiecte se vor dezbate

PROIECTUL ORDINII DE ZI


Şedinţa ordinară – 30 august 2012 – 15.00

 

1. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui teren, aflat în proprietatea privată a statului, din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în administrarea Consiliului judeţean Prahova – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului, precum şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului judeţean Prahova, la data de 30 iunie 2012 – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi a bugetelor unor instituţii de sub autoritatea Consiliului judeţean Prahova pe anul 2012 – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2012 – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice la obiectivul: „Reabilitare clădire din Ploieşti, str. Nicolae Bălcescu nr.25, în vederea organizării Expoziţiei permanente de etnografie şi artă populară, secţie a Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova” – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamnele consilier judeţean Elisabeta Popovici şi Jenica Tabacu şi de domnii consilieri judeţeni Laurenţiu Daniel Mitrea, Dragoş Ionel Gunia, Cătălin Răzvan Niţă, Toma Pinţoiu, Dan Ciolac, Mihai Adrian Albulescu, Dumitru Daniel Neagoe, Bogdan Andrei Toader, Paul Dumbrăvanu şi Dorin Tudora.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului: „Pod peste pârâul Lopatna pe DJ 233, km 7+802,5, localitatea Gogeasca, comuna Cărbuneşti, judeţul Prahova” – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova şi de domnii consilieri judeţeni Toma Pinţoiu, Dan Ciolac, Mihai Adrian Albulescu, Dumitru Daniel Neagoe, Bogdan Andrei Toader, Paul Dumbrăvanu şi Dorin Tudora.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice la obiectivul: „Instalaţie Electrică cu Branşament Trifazic la Centrul Şcolar Special Ploieşti” – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova şi de domnii consilieri judeţeni Toma Pinţoiu, Dan Ciolac, Mihai Adrian Albulescu, Dumitru Daniel Neagoe, Bogdan Andrei Toader, Paul Dumbrăvanu şi Dorin Tudora.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ,,Creşterea accesibilităţii către partea de nord a Polului de Creştere, în special către Spitalul Judeţean din municipiul Ploieşti, prin realizarea pasajului rutier peste DN 1B, în continuare DJ 102” şi a cheltuielilor legate de implementarea acestuia – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Prahova – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamna consilier judeţean Simona David şi de domnii consilieri judeţeni Ion Luchian, Florin Auraş Dragomir, Gheorghe Neaga şi Nicolae Oprescu.
11. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru Muzeul Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus” – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamnele consilier judeţean Elisabeta Popovici şi Jenica Tabacu şi de domnii consilieri judeţeni Laurenţiu Daniel Mitrea, Dragoş Ionel Gunia şi Cătălin Răzvan Niţă.
12. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Pază Prahova – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamna consilier judeţean Ludmila Sfîrloagă şi de domnii consilieri judeţeni Rareş Dan Enescu, Virgil Guran, Constantin Negoi şi Gabriel Răzvan Lungu.
13. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al asiguraţilor din judeţul Prahova în Adunarea reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a unui membru în Consiliul de administraţie al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate a judeţului Prahova – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
14. Proiect de hotărâre privind desemnarea a şase consilieri judeţeni în componenţa Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Prahova – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
15. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Prahova în Adunarea Generală a Acţionarilor la societăţile comerciale la care acesta are calitatea de acţionar – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova. 
16. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamna consilier judeţean Viorica Vasile şi de domnii consilieri judeţeni Ion Dilirici, Marius Nicolai, Ovidiu Cord şi Ion Ionică.
17. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamna consilier judeţean Viorica Vasile şi de domnii consilieri judeţeni Ion Dilirici, Marius Nicolai, Ovidiu Cord şi Ion Ionică.
18. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii Direcţiei judeţene de evidenţă a persoanelor Prahova, în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr.2-4 – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de Investiţii pentru anul 2012 al Societăţii Comerciale „Dalkia Termo Prahova” S.R.L. – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova. 
20. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Prahova a unui teren aflat în proprietatea privată a comunei Poiana Câmpina – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
21. Proiect de hotărâre privind preluarea unui imobil din proprietatea publică a oraşului Plopeni în proprietatea publică a judeţului Prahova – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
22. Proiect de hotărâre privind instituirea restricţiei de circulaţie pe drumurile judeţene a vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pentru perioadele de avertizare caniculă-cod portocaliu sau roşu anunţate de Administraţia Naţională de Meteorologie – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea monografiei economico-militare a judeţului Prahova – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Accesibilitate şi fluidizare trafic către zona industrială Ploieşti Vest şi platforma industrială Brazi” şi a cheltuielilor legate de proiect – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare pentru litigiile Consiliului judeţean Prahova şi ale Judeţului Prahova cu S.C. Plusvag Investimentos S.R.L. Ploieşti şi S.C. Plusvag Investimentos S.A. Braga, Portugalia – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare de către Spitalul de Pediatrie Ploieşti – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
27. Diverse.