Atenţie! „Triunghiul vieţii” este… mortal în caz de cutremur

Redactia -

Atenţie! „Triunghiul vieţii” este… mortal în caz de cutremur

COMUNICAT DE PRESĂ ISU PRAHOVA


                                                PRECIZARE

 

În temeiul art. 75 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual şi în contextul ultimelor relatări referitoare la recomandările privind comportamentul în caz de seism, diseminate de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi unităţile subordonate în acţiunile preventive derulate, vă aducem la cunoştinţă următoarele:

– în România există recomandări corecte de comportare la cutremur în cele patru seturi de broşuri – îndrumarul “Educaţia şi protecţia elevilor în caz de cutremur”, elaborate de Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor (INCERC) şi aprobate prin ordinul comun nr. 1.508/2.058/5.709/2006 al miniştrilor Administraţiei şi Internelor, Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Educaţiei şi Cercetării, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 bis din 8 ianuarie 2007 şi în Buletinul Construcţiilor nr. 27/2006, editat de INCERC;

– cu privire la o situaţie similară din anul 2009, când au fost vehiculate pe internet şi în mass-media o serie de recomandări contrare celor cuprinse în materialele la care s-a făcut referire anterior, prin aşa – numitul “triunghi al vieţii”, INCERC a transmis, atât instituţiei noastre, cât şi unor instituţii media, un document ce poate fi accesat public, prin care precizează că “acele recomandări au fost dezavuate public, ca fiind extrem de periculoase” de către autorităţi abilitate. În acelaşi context, au fost formulate recomandări ca “persoanele fizice şi mass-media să nu mai vehiculeze acel false recomandări, deoarece pot pune în pericol vieţile copiilor şi altor persoane, expunându-se şi la responsabilităţi morale şi legale”;

– pentru cunoaşterea formelor de manifestare a principalelor tipuri de risc, a măsurilor de protecţie, a modului de acţiune şi comportare în situaţia producerii acestora, precum şi pentru formarea şi dezvoltarea abilităţilor privind modul de comportare şi modul de acţiune în perioada premergătoare, pe timpul manifestării şi pentru limitarea/înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă, Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Educaţiei Naţionale au încheiat, încă din anul 2007, un Protocol privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a copiilor, elevilor şi studenţilor din învăţământul naţional preuniversitar şi superior, reactualizat în acest an.

 Compartimentul Informare şi Relaţii Publice