Atenție la trichineloză! Lista cabinetelor și medicilor veterinari din tot județul Prahova

Daniel Dimache -

Atenție la trichineloză! Lista cabinetelor și medicilor veterinari din tot județul Prahova

 

TRICHINELOZA este o boală parazitară care se transmite la om (zoonoză)  prin consum de carne de porc (domestic sau sălbatic) și produse din carne de porc neexaminate sanitar veterinar prin examen trichineloscopic direct/digestie artificială, iar la porcul viu infestat cu parazitul trichinela spiralis boala nu se manifestă clinic și astfel expresia „porcul meu nu poate sa aiba trichineloza că nu a fost bolnav”  folosită de unii crescători de porcine este valabilă numai pe jumătate.

În  judeţul Prahova în anul 2021, pȃnă la această dată  s-au înregistrat 6 cazuri pozitive de trichineloză la  mistreţi.

1.Pentru desfășurarea în condiţii de siguranţă a examenelor trichineloscopice, la sediul DSVSA Prahova s-au întreprins/stabilit următoarele :

-Organizarea de  instruiri cu medicii veterinari oficiali de la  C.S.V.S.A.O., abatoare și medicii veterinari de liberă practică ȋmputerniciți, ȋn perioada 24-25.11.2021,  privind examenul trichineloscopic prin metoda directa și metoda digestiei artificiale, atȃt teoretic cȃt și practic;

-Asigurarea permanenței la sediul D.S.V.S.A. Prahova și C.S.V.S.A.O. din județ, zilnic ȋntre orele 08.30-18.00, inclusiv sȃmbată și duminică între orele 08.30-16.00, ȋncepȃnd cu data de  02.12.2021, pentru efectuarea examenelor trichineloscopice la porcii sacrificati ȋn gospodărie și confirmarea cazurilor pozitive la Laboratorul Sanitar Veterinar Prahova;

-D.S.V.S.A.Prahova are asiguratǎ zilnic permanența pentru preluarea telefonică a sesizărilor și reclamațiilor consumatorilor la telefonul  0244571751;

-Asigurarea permanenței la sediul  CSVA (Cabinete Medicale Veterinare Individuale  – C.M.V.I.)  ȋn vederea efectuǎrii examenelor trichineloscopice la porcii sacrificati ȋn gospodărie, ȋncepȃnd cu data de 02.12.2021; 

Intensificarea controalelor rutiere pe drumurile naţionale și judeţene din judeţul Prahova, pentru a prevenii apariţia unor noi focare de pestă porcină africană la porcul domestic din gospodăriile populaţiei, acordȃnd atenţie deosebită celor de la intrarea în judeţ, dinspre judeţele limitrofe, respectiv Buzău, Ialomiţa, Ilfov, Dȃmboviţa și Brașov, în care sunt confirmate focare de pestă porcină africană la porcul domestic  din gospodăriile populaţiei, dar și la mistreţ, în vederea descurajării comerţului ilegal de porcine vii și produse provenite de la acestea în urma sacrificării acestora ;

Controalele în trafic vor fi efectuate de reprezentanţi ai I.P.J. Prahova şi ai Jandarmeriei Prahova, permanent, în perioada 01-31.12.2021, aceștia vor verifica în mod aleatoriu mijloacele de transport animale vii/autoturisme proprietate personală privind respectarea măsurilor sanitare veterinare, conform legislaţiei în vigoare, respectiv:

CIRCULAŢIA PORCILOR VII

suinele cumpărate pentru sacrificare din gospodăriile  populaţiei din judeţul Prahova, de către persone fizice/juridice, se poate efectua, numai dacă sunt ȋnsoţite de formular de mişcare eliberat de medicul veterinar de liberă practică din localitatea ȋn care  domiciliază vânzătorul, document care se eliberează numai dacă suina este identificată prin crotaliere şi ȋnregistrată ȋn Baza Naţională de Date (BND);

-pentru suinele cumpărate din alte judeţe, din gospodăriile populaţiei, pe lângă cele două documente menţionate mai sus, este obligatoriu avizul sanitar veterinar interjudeţean, aviz care este solicitat, ȋn scris, de vânzătorul de suine la DSVSA judeţeană pe raza căreia este domiciliat, dar pentru obţinerea acestuia, trebuiesc cunoscute numele, prenumele, adresa  şi codul de exploataţie al cumpărătorului, documente care se eliberează numai dacă suina este identificată prin crotaliere şi ȋnregistrată ȋn Baza Naţională de Date (BND);

CIRCULAŢIA CĂRNII DE PORC se poate efectua, numai dacă este ȋnsoţită de următoarele documente obligatorii:

-pentru carnea cumpărată pentru consum propriu de la unităţi ȋnregistrate sanitar veterinar (super/hipermarketuri, măcelării, magazine alimentare) cumpărătorul/conducătorul auto trebuie să deţină obligatoriu  bonul de casă eliberat de unitătea vânzătoare;

-pentru carnea procurată din gospodăria populaţiei (rude, prieteni, etc), pentru consum propriu,  din judeţul Prahova sau localităţi din alte judeţe ȋn care nu a fost confirmată PPA, cumpărătorul/conducătorul auto depistat cu carne de porc  trebuie să completeze o declaraţie pe propria răspundere, a-l cărui model ȋl găseşte pe site-ul DSVSA Prahova, la rubrica “ Comunicate” și pe care îl atașăm prezentei.

2.Centre organizate pentru efectuarea examenului trichineloscopic la porcii sacrificați ȋn gospodǎrie:

17 centre in orasele județului :

C.S.V.S.A.O. Ploiești  (Halele Centrale) – 0244523.798;

C.S.V.S.A.O. Ploiești – strada Eroilor,bl.14E, ap.1 – 0244524750;

C.S.V.S.A.O.Cȃmpina – strada I.L.Caragiale, nr.12, dr.Popa Mihaela-0244335875; 0720722697 și dr.Peticilă Răzvan 0720990681;

C.S.V.S.A.O.Sinaia – loc.Sinaia, Str. Calea Moroieni,  nr.25- dr.Toader Marian-0786129204;

SC Cab Vet Predescu SRL Ploiesti – strada Rudului, nr.55-Dr.Predescu Bogdan – 0722752895;

SC Healthy Paws&Beauty  SRL Ploieşti – strada Doctor Victor Babes, nr.11-Dr.Rusu Dragoş – 0722455796

SC Avangarde Vets SRL Ploieşti – strada Armaşi, nr.53-Dr.Rusu Dragoş 0738296346

SC Iodav Vet Prest SRL Breaza -strada Occinei, nr.9A, Dr.Dumitrache Ionuț – 0728.295500

C.S.V.A.Băicoi– strada Islazului nr.6- dr.Bragău Mihai 0769638422;

C.S.V.A.Boldești Scăieni-strada Calea Unirii nr.1- dr.Herescu Emilia-0244/211468; 0744363458;

C.S.V.A.Comarnic -strada Republicii nr.6-dr.Trofin Bogdan-0244/360.565;0723357560;

C.S.V.A.Cȃmpina – str.Nicolae Bǎlcescu nr.7 – dr.Antonie Vasile 0244/335875; 0744340388;

C.S.V.A.Mizil– strada C.D. Gherea nr.1-dr.Ana Cristian-0723.229764;

SC Omnivet SRL Mizil – loc.Mizil, str. Tudor Vladimirescu nr.8 – dr.Codescu Adrian 0723.326604;

C.S.V.A.Slănic loc.Slănic, strada 13 Decembrie nr.20 – dr.Neagu Georgel 0721721473;

-C.S.V.A.Urlaţiloc.Urlaţi – dr.Oancea Adrian 0727.863737;

SC Tabi Farma Vet SRL – loc. Valenii de Munte, stra. Avram Iancu nr.45-dr.Tabǎrǎ Lucian 0244/282045; 0745.047851;

 

39 centre in comunele județului organizate la sediul C.S.V. Asistența/cabinete medicale veterinare:

-C.S.V.A.Ariceștii Rahtivani – dr.Ciuciuc Doina 0244/380032; 0722245343;

-C.S.V.A.Albești Muru – dr.Tudor Spirea 0745.152993;

-C.S.V.A.Adunaţi – dr.Pinţă Mădălin 0722.898993;

-C.S.V.A.Apostolache – dr.Stemate Mădălin 0726.781881;

-C.S.V.A.Bucov – dr.Mănguță Gabriela  0244/274030;0744701680;

-C.S.V.A. Bălţeşti- dr.Dumitru Adrian Ștefan  0726689270;

-C.S.V.A.Bănești – dr.Grozea Petre  0244/348360; 0744431819;

-C.S.V.A.Berceni –  dr.Mușat Constantin 0722.750016;

-C.S.V.A.Brazi – dr.Mănescu Diana Mihaela 0729147119;

-C.S.V.A.Bertea- loc.Aluniș – dr.Bercaru Claudia  0742.121306;

-C.S.V.A.Brebu – dr.Antonie Vasile 0744.340.388;

-C.S.V.A.Berceni – dr.Mușat Constantin 0722.750016;

-C.S.V.A.Bărcănești – dr. Furdui Ovidiu 0744.296631;

-C.S.V.A.Blejoi- loc.Ploiestiori – dr.Pȃrvu Daniel 0769245419;

-C.S.V.A.Ciorani  – dr. Rusnac Claudia 0723.497352;

-C.S.V.A.Drăgănești – dr. Olaru Ion 0244/465200; 0722801693;

-C.S.V.A.Drajna – dr. Spătărelu Nicolae 0740.206626;

-C.S.V.A.Filipeștii de Pădure – dr. Preda Doru Ludovic 0722.336814;

-C.S.V.A.Filipeștii de Tȃrg – dr. Preda Doru Ludovic 0722.336814;

-C.S.V.A.Florești – loc. Florești – dr.Prună Constantin 0740.170145;

-C.S.V.A.Gherghița  – dr. Simion Florian 0722.734112;

-C.S.V.A.Gorgota – dr. Jitaru Robert 0767160010;

-C.S.V.A.Colceag – dr. Codescu Adrian 0723.326604;0244.447869;

-C.S.V.A.Izvoarele – dr. Cernat Mihaela 0722.642207;

-C.S.V.A.Măgurele – loc. Gura Vitioarei – dr.Brăgea Ion 0744.981284;

-CMVI Măgurele – dr. Dumitru Adrian Stefan 0726689270;

-C.S.V.A.Măneciu – loc. Gheaba, nr.414 – dr. Spătărelu Nicolae 0740.206626;

-C.S.V.A.Mănești – sediul primăriei Cocorăștii Colţ – dr. Jitaru Robert 0767160010;

-C.S.V.A.Păulești  – dr. Pȃrvu Daniel 0769245419;

-C.S.V.A.Podenii Noi  – dr. Herescu Emilia 0744363458;

-C.S.V.A. Poseşti – loc. Nucșoara de Jos, nr.114 – dr. Coman  Dragoş 0726.86635;

-C.S.V.A. Plopeni – dr. Dumitru Grigore Daniel 0757.746799; 0749205795;

-C.S.V.A.Rȃfov – dr. Nicolae Ovidiu 0741960994;

-C.S.V.A.Starchiojd-  – dr. Vlăsceanu Laura 0745.657704;

-C.S.V.A.Tȃrgșoru Vechi – dr. Murariu Gheorghe 0744.351817;

-C.S.V.A. Valea Călugărească- dr.Duțescu Cristinel 0244/235741; 0724008369;

-C.S.V.A. Valea Doftanei  – dr.Cojocaru Marius-0244/365401; 0724.947388;

-SC Iodav Vet Prest SRL – loc.Bănești, strada Aurel Vlaicu, nr.948-dr.Dumitrache Ionuț  0728.295500;

-C.M.V.I. dr.Balcan Mădălin – loc. Păulești- 0747227614;

3.Examenul trichineloscopic este obligatoriu pentru porcii sacrificaţi în gospodărie, pentru consum familial,  prin metoda directă se efectueză contracost, tariful fiind diferit în funcţie de centru în care se efectuează și anume:

-la sediu C.S.V.S.A.O. – 25 lei;

-la sediu C.S.V.A.particulare/Cabinete Medicale Veterinare Individuale  – C.M.V.I./cabinet medicale veterinare – 25 – 35 lei;

4.Pentru realizarea examenului trichineloscopic  proprietarul porcinelor sacrificate ȋn gospodărie se va prezenta la centrul pentru efectuarea examenului trichineloscopic cu cartea/buletinul de identitate, crotalia auriculară a animalului sacrificat și următoarele probe:

-pilierii diafragmatici – 2 formațiuni musculare fusiforme, ȋn forma literei V, care se găsesc ȋntre ficat și pulmon;

 

În situația ȋn care proba de pilieri diafragmatici este insuficientă, acesta se va completa cu următoarele formațiuni musculare:

-diafragma-porțiunea musculo-tendinoasă care separă cavitate abdominală de cavitatea toracică și care, de regulă, rămȃne prinsă pe fața internă a coastelor;

-musculatura intercostală – două coaste nedesfăcute ȋn lungime de circa 10 cm;

-baza limbii;

5.Confirmarea cazurilor pozitive de trichineloză depistate ȋn aceste centre se va face la Laboratorul Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Prahova, prin metoda digestiei artificiale;

6.Porcii depistați cu trichineloză se despăgubesc după  confiscarea cărnii  și subproduselor comestibile ȋn vederea incinerării acestora ȋntr-o unitate autorizată sanitar veterinar și  ȋntocmirea documentelor de  evaluare, numai dacă aceștia  sunt identificați prin crotaliere și sunt ȋnregistrați ȋn Baza Națională de Date.

7.RECOMANDĂRI:

-aprovizionarea consumatorilor cu carne de porc și produse din carne de porc să se facă numai din unităţi autorizate/înregistrate sanitar veterinar și pentru siguranţa alimentelor, întrucȃt procurarea de carne de porc din spaţii neînregistrate sanitar veterinar (inclusiv comerţul stradal) și neexaminată sanitar veterinar  reprezintă un risc crescut și îmbolnăvire pentru consumatori;

-datorită evoluţiei pestei porcine africane este interzisă cumpărarea de porci vii din gospodăriile populaţiei din judeţul Prahova fără documente sanitare veterinare obligatorii (formular de mișcare și certificat sanitar veterinar) eliberate de medicul veterinar de liberă practică din localitate, iar din alte judeţe, pe lȃngă aceste documente este obligatoriu avizul interjudeţean, eliberat de DSVSA judeţene;

-în situaţia în care crescătorul de porcine vii constată modificări ale stării de sănatate a animalului, înainte de sacrificare, sau modificări la nivelul organelor interne după sacrificare va solicita medicul veterinar din localitate pentru efectuarea examenului ante și post-mortem și în funcţie de situaţie recoltarea de probe;

          -orice situaţie deosebită va fi anunţată la DSVSA Prahova, la telefon 0244571751;