Băicoi. A început perioada de depunere a dosarelor pentru ajutorul de încălzire

Redactia -

Băicoi. A început perioada de depunere a dosarelor pentru ajutorul de încălzire

De la jumătatea acestei luni, mai exact din data de luni, 16 octombrie, a început perioada de depunere a dosarelor în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei aferent sezonului rece 2017-2018, informează Primăria oraşului Băicoi.

Pe durata sezonului rece pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei, cu gaze naturale sau combustibili solizi, persoanele singure, familiile sau persoanele care se gospodăresc împreună, dacă veniturile cumulate ale persoanei, familiei sau persoanelor care se gospodăresc împreună la aceeaşi adresă, se situează sub 615 lei/pe membru de familie pentru persoanele singure, familiile sau persoanele care se gospodăresc împreună.

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII

AJUTORULUI SOCIAL ŞI

A AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI

 

Bunuri imobile

1

Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti

2

Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală            

 

Bunuri mobile*

1

Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2

Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

3

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

4

Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”

5

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

6

Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

7

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

(*)Aflate în stare de funcţionare

 

 

Depozite bancare

   1        

Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

 

Terenuri /animale şi/sau păsări

   1        

Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

 

 

NOTĂ:Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social şi a ajutorului pentru încălzirea locuinţei