Bogdan Toader continuă modernizarea sistemului sanitar prahovean cu Maternitatea Ploieşti

Daniel Dimache -

Bogdan Toader continuă modernizarea sistemului sanitar prahovean cu Maternitatea Ploieşti

 A fost semnat contractul cu finanțare europeană pentru proiectul ,,Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploiești” – implementat de Consiliul Județean Prahova.

Miercuri, 5 februarie 2020, președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader și directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,  Liviu Mușat au semnat contractul de finanțare pentru proiectul ,,Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploiești”. Acesta este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 – Axa prioritară 8. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate, Operațiunea 8.1.A – ambulatorii.

Valoarea totală este de 7.495.361,73 lei, din care contribuția Județului Prahova este de 149.907,23 lei. Asistența financiară nerambursabilă este de 7.345.454,50 lei.

Obiectivul general al proiectului  îl constituie creșterea accesibilității serviciilor de sănătate și îmbunătățirea stării de sănătate a populației din județul Prahova prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploieşti.

Lucrările propuse în proiect vor asigura condiţiile optime de desfăşurare a activităţii medicale din cadrul Ambulatorului integrat: crearea unui flux medical optim, care să fluidizeze activitatea, reducerea timpilor de aşteptare, precum şi reducerea numărului de redirecţionări ale pacienţilor.

Această investiţie va crea condiţiile necesare pentru  creșterea calității  actului medical prin modernizarea și dotarea ambulatoriului; de asemenea va contribui la evitarea aglomerării pe holuri și la reducerea considerabilă a timpilor de așteptare.

Tot astăzi a fost semnat și contractul de finanțare pentru proiectul ,,Dotarea Ambulatoriului de Specialitate din Vălenii de Munte în vederea creșterii accesibilității serviciilor de sănătate pentru populație” ; acesta are o valoare totală de 8.197.076, 69 de lei, iar perioada de implementare este de 5 luni.

Președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, susține pe lângă modernizarea unităților sanitare din Ploiești și reabilitarea/dotarea unităților spitalicești din județ, sănătatea fiind o temă prioritară pentru administrația județeană. Beneficiarii acestor proiecte cu finanțare europeană vor fi atât prahovenii, cât și cetățenii din întreaga regiune.