Biroul de asistenţă juridică gratuită – proiectul lui Paul Dumbrăvanu, candidatul USL pentru Colegiul Ploieşti Vest

Redactia -

Biroul de asistenţă juridică gratuită – proiectul lui Paul Dumbrăvanu, candidatul USL pentru Colegiul Ploieşti Vest

Una dintre inițiativele legislative pe care Paul Dumbrăvanu le va susține în mandatul pentru care candidează la Camera Deputaților este: înființarea Biroului de Asistență Juridică Gratuită. Experiența acumulată în calitate de avocat și necesitățile oamenilor l-au îndemnat să creeze această inițiativă pentru care există deja fonduri la Ministerul Justiției.

De acest serviciu ar urma să beneficieze, în dosarele civile, toți cei care au un venit lunar mediu pe membru de familie de sub 800 RON (4 milioane de români şi aproximativ 25.000 de ploieşteni) și orice persoană în cauzele penale (indiferent de venit).

 

Situația actuală și ce l-a determinat să conceapă această înițiativă:

În acest moment, în dosarele penale există apărator din oficiu pentru cei care nu își permit să își angajeze avocat, atât inculpat cât și parte vătămată.

Potrivit actualelor reglementări, se acordă asistență juridică gratuită în dosarele civile pentru persoanele care nu pot face față cheltuielilor unui proces sau a celor pe care le implică obținerea unor consultații juridice în vederea apărării unui drept sau unui interes legitim în justitie, făra a pune în pericol întreținerea sa sau a familiei. Din păcate, foarte puțini români știu că au acest drept, iar în prezent asistența se prestează de avocați care au și o clientelă proprie.

Pentru activitatea prestată de către avocații desemnați apărători din oficiu, Ministerul Justiție a cheltuit pentru lunile aprilie, mai, iunie și iulie ale anului curent suma de 6,88 milioane RON. Extrapolând aceste date ar însemna că pentru anul 2012 Ministerul Justiției va cheltui pentru apărătorii din oficiu suma de 20 milioane RON.

Problemele actualului sistem:

 • Aparătorii din oficiu nu au timp suficient pentru studierea dosarului și asigurarea unei apărări foarte bune;
 • Întârzieri la plata onorariilor din oficiu, întârzieri ce cauzeaza nemulțumiri în rândurile avocaților;
 • Procesele durează mai mult întrucât instanța trebuie să desemneze avocat din oficiu sau să se pronunțe asupra cererii de acordare a ajutorului judiciar gratuit;
 • Justițiabilii nu cunosc prevederile actuale referitoarea la acordarea asistenței judiciare gratuite în cazul dosarelor civile;
 • Mulți avocați care intra în sistem nu își găsesc maestru în vederea realizării stagiului de pregătire.

 

Soluția

Înființarea unui Birou de Asistență Juridică Gratuită arondat instanțelor de judecată, cum sunt parchetele în acest moment. Avocații ce vor lucra în cadrul acestui birou vor avea statut de avocat salarizat în cadrul profesiei (cum este definit și în actuala Lege 51 pentru exercitarea profesiei de avocat) și vor fi plătiți de către stat. Nu vor avea dreptul la clientelă proprie.

De acest serviciu vor beneficia acele persoane care au un venit lunar mediu pe membru de familie de sub 800 lei, în dosarele civile, și orice persoană, indiferent de venit, în cauzele penale.

Angajarea a 2.000 de avocați cu un onorariu lunar mediu de 5.000 RON, ar însemna un cost salarial total de 10 milioane RON. În privința cheltuielilor legate de întreținerea sediilor se estimează că nu vor fi mai mari de 10 milioane RON. Un venit brut de 5.000 lei ar însemna un venit net de aproximativ 3.500 RON. Evident acest venit diferă în funcție de vechime și instanțele la care poate pleda avocatul respectiv.

Numărul de 2.000 de avocați a fost ales pentru că în România sunt 2.247 de posturi de procuror în schema de organizare, excluzând Parchetele Militare, DNA și DIICOT.

Un studiu efectuat de Harvard ce a comparat costurile și prestațiile celor două sisteme, sistemul cu asistența judiciară oferită prin intermediul unui birou și cel prin care asistența era asigurată de către un avocat desemnat de către instanță din rândurile avocaților cu clientela proprie a arătat că cel de-al doilea sistem (sistem ce se regăsește actualmente în Romania) este mai costisitor (pe fiecare caz cu 5.800 de dolari).

 

Avantaje:

 

 1. 1.O mai bună apărare pentru cei ce beneficiază de asistență judiciară gratuită datorită unei studieri temeinice a dosarului de către apărători;
 2. 2.Reducerea costurilor cu onorariile din oficiu;
 3. 3.Eliminarea întârzierilor la plata onorariilor din oficiu, întârzieri ce provoacă de multe ori o stare de nemulțumire în rândurile avocaților;
 4. 4.Reducerea timpului de soluționarea a dosarelor, întrucât la acest moment dosarele în care părțile nu sunt asistate de avocat durează mai mult, părțile necunoscând anumite prevederi din Codul de Procedură Civilă sau Penală;
 5. 5.Absorbirea a 2.000 de avocați din zona barourilor.

 

 

 

Cum funcționează sistemul Birou Asistență Juridică Gratuită?

 

Structura

 • În fiecare județ va exista o filială sub directa coordonare a Ministerului Justiției;
 • Vor fi deschise sedii în fiecare oraș unde există judecătorie;
 • Membrii acestui birou vor fi membri ai baroului din județul respectiv, au statut de avocat și se supun legii pentru exercitarea profesiei de avocat;
 • La nivel de birou județean va fi coordonat de un avocat desemnat de catre Ministerul Justiției în coordonare cu Uniunea Națională a Barourilor din România – UNBR.

Admiterea în acest birou:

 1. 1.Prima fază, la inființare, prin examen.
 2. 2.A doua fază:
 3. a.cei care susțin examenul de primire în profesie ca stagiar vor putea opta în limita locurilor și în ordinea mediilor pentru înscrierea în acest birou;
 4. b.cei care au statut de avocat definitive, în limita locurilor scoase la concurs;
 5. c.examenele acestea vor fi organizate de Ministerul Justiției în colaborare cu UNBR.

Cum functioneaza sistemul:

 1. 1.Penal: la cererea parchetului/instanţei de desemnare a unui aparător din oficiu biroul va numi un avocat care va prelua cazul și îl va instrumenta până la soluționare.
 2. 2.Civil: la solicitarea justițiabilului, după verificarea documentelor, la fel ca în prezent, coordonatorul biroului va desemna un avocat care se va ocupa de caz până la soluționare.

 

Se vor acorda atât consultații juridice cât și reprezentări în instanţă.

Membrii biroului nu vor avea dreptul la clientelă proprie. Pretinderea de onorarii suplimentare va fi considerată infracțiune, primire de foloase necuvenite.

 

 

 

Cadrul legal actual : Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului 51/2008

privind ajutorul public judiciar în materie civilă

CAPITOLUL II: Formele ajutorului public judiciar şi condiţiile de acordare

Art. 6 Ajutorul public judiciar se poate acorda în următoarele forme:

   a) plata onorariului pentru asigurarea reprezentării, asistenţei juridice şi, după caz, a apărării, printr-un avocat numit sau ales, pentru realizarea sau ocrotirea unui drept ori interes legitim în justiţie sau pentru prevenirea unui litigiu, denumită în continuare asistenţă prin avocat;

b)plata expertului, traducătorului sau interpretului folosit în cursul procesului, cu încuviinţarea instanţei sau a autorităţii cu atribuţii jurisdicţionale, dacă această plată incumbă, potrivit legii, celui ce solicită ajutorul public judiciar;

c)plata onorariului executorului judecătoresc;

d)scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări de la plata taxelor judiciare prevăzute de lege, inclusiv a celor datorate în faza de executare silită.

Art. 7 Ajutorul public judiciar se poate acorda, cumulat, în oricare dintre formele prevăzute la art. 6, fără a putea depăşi, în cursul unei perioade de un an, suma maximă echivalentă cu 12 salarii minime brute pe ţară la nivelul anului în care a fost formulată cererea de acordare.

Art. 8

(1)Beneficiază de ajutor public judiciar în formele prevăzute la art. 6 persoanele al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 500 lei. În acest caz, sumele care constituie ajutor public judiciar se avansează în întregime de către stat.

(2)Dacă venitul mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 800 lei, sumele de bani care constituie ajutor public judiciar se avansează de către stat în proporţie de 50%.

 

Codul de Procedură Penală

 

Art. 171: Asistenţa învinuitului sau a inculpatului

(1)Învinuitul sau inculpatul are dreptul să fie asistat de apărător în tot cursul urmăririi penale şi al judecăţii, iar organele judiciare sunt obligate să-i aducă la cunoştinţă acest drept.

(2)Asistenţa juridică este obligatorie când învinuitul sau inculpatul este minor, militar în termen, militar cu termen redus, rezervist concentrat, elev al unei instituţii militare de învăţământ, internat într-un centru de reeducare sau într-un institut medical-educativ ori când este arestat, chiar în altă cauză.

(3)În cursul judecăţii asistenţa juridică este obligatorie şi în cauzele în care legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani sau când instanţa apreciază că inculpatul nu şi-ar putea face singur apărarea.

(4)Când asistenţa juridică este obligatorie, dacă învinuitul sau inculpatul nu şi-a ales un apărător, se iau măsuri pentru desemnarea unui apărător din oficiu.

(5)Delegaţia apărătorului desemnat din oficiu încetează la prezentarea apărătorului ales.

(6)Dacă la judecarea cauzei apărătorul lipseşte şi nu poate fi înlocuit, cauza se amână.