Bugetul judeţului, rectificat. Decizia CJ Prahova: de unde s-a tăiat şi cine primeşte bani în plus

Redactia -

Bugetul judeţului, rectificat. Decizia CJ Prahova: de unde s-a tăiat şi cine primeşte bani în plus

În şedinţa din data de 30 august 2023 a fost adoptată o hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi a bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului Județean Prahova pe anul 2023. Iată ce prevede documentul:

RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL JUDEȚULUI
Având în vedere:
→ semnarea contractului pentru finanțarea proiectului „Școli Motivante Adaptate Ritmului Tehnologic – PH SMART”, propun alocarea la venituri și cheltuieli, în bugetul propriu al județului a sumei de 101.171,60 mii lei;
→ estimările Direcției Proiecte cu Finanțare Externă privind redevența ce urmează a fi încasată și transferată în fondul IID până la sfârșitul anului, propun suplimentarea programului aprobat la venituri și cheltuieli cu suma de 9.927,32 mii lei;
→solicitarea Direcției Proiecte cu Finanțare Externă, propun majorarea cheltuielilor neeligibile pentru proiectul „Constructia, Reabilitarea, Modernizarea, Extinderea și Echiparea Infrastructurii Educationale pentru Centrul de Educatie Inclusiva orasul Breaza, judetul Prahova” cu suma de 846,00 mii lei, finanțarea asigurându-se din fondurile disponibilizate de la obiectivul „Realizare sistem integrat de monitorizare a traficului de calatori pentru transport judetean de persoane pe teritoriul judetului Prahova”;
→ referatul Direcției Tehnice, propun alocarea sumei de 186,00 mii lei pentru realizarea obiectivului „Refacere drum local strada Plevnei, zona cuprinsă între intersecția strada Vasile Alecsandri și strada pictor Nicolae Grigorescu, l=550 m, Municipiul Câmpina, finanțarea asigurându-se prin diminuarea cheltuielilor de personal aparat propriu;

→ solicitarea Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Prahova, propun suplimentarea „transferurilor pentru instituții publice” cu suma de 11,50 mii lei, majorarea asigurându-se prin diminuarea cheltuielilor de personal aparat propriu;
→ solicitarea Centrului Județean de Cultură Prahova, propun suplimentarea „transferurilor pentru instituții publice” cu suma de 61,50 mii lei, majorarea asigurânduse prin diminuarea cheltuielilor de personal aparat propriu;
→ solicitarea D.G.A.S.P.C.Prahova, propun suplimentarea veniturilor și cheltuielilor totale cu suma de 5,20 mii lei, reprezentând drepturi pentru dizabilitate și adopție, redistribuirea sumei de 6.293,00 mii lei de la titlul „cheltuieli de personal” la titlul „bunuri și servicii”, precum și a unor sume în cadrul listei obiectivelor de investiții;

Față de cele prezentate, propun redistribuirea unor sume între capitole, articole și alineate, la solicitarea Direcției Tehnice, Direcției Județene de Protecția Plantelor și de Întreținere a Drumurilor Județene și Serviciului Public Județean Salvamont Prahova”,precum și în cadrul listei obiectivelor de investiții la solicitarea Direcției Tehnice; Influențele în structura cheltuielilor pe capitole bugetare, în cadrul listei obiectivelor de investiții și în sinteza proiectelor din cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare din perioada de programare 2014-2020, se prezintă în anexele la prezenta hotărâre.

II. RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL DIRECȚIEI JUDEȚENE DE EVIDENȚA A PERSOANELOR PRAHOVA PE ANUL 2023

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Prahova propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli prin suplimentarea „subvențiilor pentru instituții publice” și a cheltuielilor cu „bunuri și servicii” cu suma de 11,50 mii lei.

Influențele sunt prezentate în anexa nr.1 la hotărâre.

III. RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI A LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII ALE SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DR.CONSTANTIN ANDREOIU PLOIEŞTI PE ANUL 2023

Spitalul Județean de Urgență Dr.Constantin Andreoiu Ploiești propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, prin diminuarea veniturilor și cheltuielilor totale cu suma de 3.200,00 mii lei , astfel:
→ diminuarea sursei „venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate” cu suma de 3.700,00 mii lei;
→ suplimentarea sursei „alte venituri din prestări de servicii și alte activități” cu suma de 500,00 mii lei;
→ diminuarea „cheltuielilor de personal” cu suma de 4.400,00 mii lei;
→ suplimentarea cheltuielilor cu „bunuri și servicii” cu suma de 1.200,00 mii lei;
→ redistribuirea unor sume în cadrul listei obiectivelor de investiții.
Influențele sunt prezentate în anexele la hotărâre.

IV. RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL MUZEULUI JUDEȚEAN DE ISTORIE ȘI ARHEOLOGIE PRAHOVA PE ANUL 2023

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, prin suplimentarea veniturilor și cheltuielilor totale cu suma de 108,00 mii lei, astfel:
→ 100,00 mii lei la sursa „alte venituri din prestări servicii și alte activități”;
→ 8,00 mii lei la sursa „donații și sponsorizări”
→ 108,00 mii lei la titlul “bunuri și servicii;
→ redistribuirea unor sume între alineate, în cadrul creditelor bugetare aprobate la titlul „cheltuieli de personal”.
Influențele sunt prezentate în anexele la hotărâre.

V. RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL CENTRULUI JUDEȚEAN DE CULTURĂ PRAHOVA PE ANUL 2023

Centrul Județean de Cultură Prahova, propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, prin suplimentarea „subvențiilor pentru instituții publice” și a cheltuielilor cu „bunuri și servicii” cu suma de 61,50 mii lei.
Influențele sunt prezentate în anexa nr.1 la hotărâre.
Față de cele prezentate mai sus, vă supun aprobării prezentul proiect de hotărâre.

Hotărârea şi anexele pot fi studiate aici.