Burse pentru elevii din Vălenii de Munte

Mihai Ciobanu -

Burse pentru elevii din Vălenii de Munte

La propunerea primarului Florin Constantin, Consiliul Local al oraşului Vălenii de Munte a aprobat, recent, o hotărâre privind acordarea de burse elevilor din localitate. Vorbim aici despre burse de performanţă, de merit, de studiu precum şi burse sociale.
Pentru anul 2016, numărul total al burselor şcolare care vor fi acordate este de 306. Cuantumul pentru fiecare categorie de bursă care se poate acorda elevilor din unităţile de invatamant preuniversitar de stat din orasul Valenii de Munte – pentru anul scolar 2015 – 2016, este de:
a) 80 lei/luna pentru bursa de performanta;
b) 80 lei/luna pentru bursa de merit;
c) 50 lei/luna pentru bursa de studiu;
d) 50 lei/luna pentru bursa de ajutor social.
Acordarea acestor burse reprezintă o formă de stimulare a elevilor (burse de performanţă şi de merit) şi o formă de sprijin material (burse de studiu şi burse sociale).
Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, prin consiliile de administraţie, aprobă criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, burselor de merit, burselor de studiu şi a celor de ajutor social, cu încadrarea în sumele alocate de la bugetul local, pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar de stat.