Cadastru gratuit în Ploieşti. Lista zonelor cuprinse în program

Redactia -

Cadastru gratuit în Ploieşti. Lista zonelor cuprinse în program

Primăria Municipiului Ploiești a semnat Contractul de prestări servicii nr. 6241/29.03.2023, contract de finanțare în cadrul Programului Național de Cadastru şi Carte Funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică din unitatea administrativ teritorială Ploieşti, pentru sectoare cadastrale.

Obiectivul constă în măsurarea și înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor situate în intravilanul municipiului Ploiești (case și terenuri) în sistemul integrat de cadastru și Carte Funciară, respectiv în următoarele sectoare cadastrale:

           Sector 56: zona cuprinsă între: la nord Bulevardul Republicii, la est Șoseaua Vestului, Zona CFR până la Podul Înalt, la sud str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, la vest UAT Blejoi. (str. Poligonului numere pare și impare, Bulevardul Republicii numere impare de la 287 la 299F, str. Laboratorului numere pare și impare)
           Sector 104: zona cuprinsă între: la nord râul Teleajen, la est UAT Berceni, la sud Centura de Est, la vest  DN 1B-str. Ștrandului. (Tarla 13 – A. 186, A. 179, A. 156, Str. Ștrandului numere pare de la 28 la 200, str. Centura de Est numere pare)
          Sector 191: zona cuprinsă între: la nord Șoseua Buftea, la est DN 1- str. Centura de Vest, la sud strada Gaterului, la vest UAT Brazi. (Șoseaua Buftea numere impare, str. Fluturilor, str. Brândușelor, Delfinului, Plutelor, Viilor, Acvilei, Mierlei, Ferigei, Energiei, Trestioarei, Lăatunului, Paltinului, Violetelor, Prigoriei, Cerbului, Cetinei cu numere pare și impare, str. Gatelului), Tarla 50 – A.657, A. 659, A. 662.

         Principalii beneficiari ai acestui program sunt deținătorii de imobile din sectoarele mai sus menționate. La finalul programului, toate proprietățile vor fi cadastrate și intabulate gratuit. Așadar, dacă aveți un imobil situat în sectoarele mai sus menționate, pentru care nu ați făcut cadastru, pregatiți-vă din timp actele necesare precum titlu de proprietate, contract de vânzare- cumpărare, certificat de moștenitor, acte de identitate, etc, informează Primăria Ploieşti.