Calendarul olimpiadelor şcolare

Redactia -

Calendarul olimpiadelor şcolare

La solicitarea Prim-Ministrului și după consultarea cu reprezentanți ai părinților, ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, a decis reconfigurarea calendarului privind olimpiadele școlare.

Astfel, s-a finalizat programul detaliat pe zile privind organizarea și desfășurarea etapelor naționale ale olimpiadelor școlare pentru disciplinele Matematică, Fizică, Chimie și Informatică (gimnaziu).

Reorganizarea calendarului a fost făcută pentru a da posibilitatea elevilor care s-au calificat la mai multe discipline să participe la etapele naționale.

Informațiile detaliate se găsesc pe site-ul MEN

Biologie: 02 — 07.04.2018

02.04.2018 Proba experimentală

03.04.2018 Proba teoretică

05.04.2018 Proba de baraj

Fizică: 02 — 06.04.2018

02.04.2018 Proba experimentală

03.04.2018 Proba teoretică

05.04.2018 Proba de baraj

Matematică: 03—07.04.2018

04.04.2018 Proba teoretică

06.04.2018 Proba de baraj

Informatică (Gimnaziu): 03—07.04.2018

05.04.2018 Proba practică

06.04.2018 Proba de baraj

Chimie: 02 — 06.04.2018

04.04.2018 Proba teoretică

05.04.2018 Proba experimentală

06.04.2018 Proba de baraj

În cazul în care un elev ajunge în situația în care dorește să participe la 2 baraje programate în aceeași zi, vom asigura decalarea celor 2 baraje, astfel încât elevul respectiv să poată participa la ambele.

În același timp, având în vedere rezultatele deosebite obținute la olimpiadele la nivel național și internațional la disciplinele Matematică, Fizică, Chimie, Biologie și Informatică, Ministerul Educației Naționale a aprobat suplimentarea locurilor cu 10% din numărul total de locuri atribuite inițial pentru etapa națională la fiecare dintre disciplinele menționate.

Alocarea acestora se realizează după încheierea etapei județene/a municipiului București peste numărul total de locuri atribuite inițial pentru etapa națională a fiecărei olimpiade, rezultat în urma aplicării algoritmului prevăzut în regulamentele/precizările specifice fiecărei olimpiade.

Aceste locuri vor fi ocupate în baza ordinii crescătoare a punctajelor totale la nivel național obținute de către primii elevi care nu s-au calificat, pe clase, pe locurile repartizate inițial conform algoritmului și care îndeplinesc condițiile de punctaj minim specific fiecărei discipline.

Pentru competițiile școlare care vor avea loc în anul școlar 2018/2019, Ministerul Educației Naționale va elabora un nou regulament de organizare și desfășurare până la sfârșitul lunii mai 2018.

BIROUL DE COMUNICARE AL M.E.N.