Camera de Comerţ – parte a unui proiect de formare profesională

Redactia -

Camera de Comerţ – parte a unui proiect de formare profesională

In perioada 1 noiembrie 2011-31 octombrie 2013 Camera de Comert si Industrie Prahova in calitate de partener a derulat Proiectul “Schemă inovativă de adaptabilitate și specializare S.I.A.S.”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 .

Acesta a fost singului proiect strategic derulat in cadrul POSDRU in care grupul tinta l-au reprezentat angajatii Camerelor de Comert si Industrie din tara. În cele 36 de luni de implementare a proiectului, s-au format în meseria de consultant cameral 212 angajaţi ai Camerelor de Comerţ din România, din care 43 de angajaţi cu funcţii de conducere din 24 de organizaţii camerale au absolvit cursul „Manager îmbunătăţire procese“, acreditat de către Autoritatea Naţională pentru Calificări.

Au fost organizate șapte schimburi de experienţă şi bune practici naționale și două transnaționale (în Italia şi Portugalia), la care au participat activ peste 250 de angajaţi ai camerelor de comerț teritoriale din România. De asemenea, au fost realizate şi utilizate trei aplicații on-line: Program de gestionare și arhivare documente; Curs online cu module specifice pentru consultanți camerali; Program de adaptabilitate a angajaților camerelor de comerț la locul de muncă.

Totoodată, s-au elaborat trei lucrări de specialitate, materiale de referinţă pentru sistemul cameral şi instrumente utile pentru angajaţii acestora: Ghidul Serviciilor, Manualul Consultantului Cameral şi Carta Camerală.   Urmarea activității de perfecționare și specializare a angajaților camerelor de comerț, a schimburilor de experienţă și bune practici inter-instituționale, a activităților creative și inovatoare la nivel interregional, a crescut calitatea şi volumul serviciilor oferite firmelor şi chiar au fost create servicii noi. Premieră pentru sistemul cameral din România, proiectul a realizat o schemă inovativă comună, unitară, de specializare,flexibilitate teoretică și practică și adaptabilitate a angajaților camerelor de comerț la cerinţele mediului economic în schimbare și la provocările globalizării. Ținând cont de aceste beneficii, sustenabilitatea proiectului poate fi asigurată prin preluarea sa ca model de către alte rețele naţionale şi internaţionale similare.

Totodata ,la Timisoara,la ultima intalnire de management si la conferinta finala a proiectului gazduita de CCIA Timis,coordonatorul proiectului,s-a anlizat indeplinirea tuturor indicatorilor asumati si s-au purtat discutii pentru continuarea acestui proiect.