CÂMPINA. Află ce proiecte se vor discuta în şedinţa Consiliului Local

Redactia -

CÂMPINA. Află ce proiecte se vor discuta în şedinţa Consiliului Local

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Câmpina

din data de 25 aprilie 2013

 

          1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe trim.I a bugetului local al municipiului Câmpina, a contului de execuție a bugetului împrumuturilor externe și interne și aprobarea contului de execuție pe trim.I a bugetelor ordonatorilor terțiari de credite, pe anul 2013.

– Inițiator dl.Tiseanu Horia – Laurențiu – Primarul Municipiului Câmpina.

2. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr.76 din 29 aprilie 2011 și anularea dreptului de administrare de către MDRAP a amplasamentului alocat obiectivului „Modernizare străzi în municipiul Câmpina, județul Prahova”, ce urmau a fi realizate prin Programul Național de Dezvoltare a Infrastructurii.

– Inițiator dl.Tiseanu Horia – Laurențiu – Primarul Municipiului Câmpina.

3. Proiect de hotărâre privind acordul și susținerea participării Bibliotecii Municipale „Dr.C.Istrati” – Secția de limbă engleză – la Programul Național BIBLIONET.

– Inițiator dl.Tiseanu Horia – Laurențiu – Primarul Municipiului Câmpina.

4. Proiect de hotărâre privind acordul referitor la încheierea unui contract de asistență juridică între Spitalul Municipal Câmpina și Cabinet de avocat Onea Monica.

– Inițiator dl.Dragomir Ion – consilier.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului constitutiv și a Statutului „Asociației Club Sportiv Municipal Câmpina”.

– Inițiatori dl. Zăgan Horațiu – consilier și membrii Comisiei sănătate, cultură, învățământ, culte și tineret, sport și turism.

6. Proiect de hotărâre privind acordarea de burse școlare pentru elevii din unitățile de învățământ din municipiul Câmpina, pentru anul 2013.

– Inițiatori membrii Comisiei sănătate, cultură, învățământ, culte și tineret, sport și turism.

7. Proiect de hotărâre privind alocarea de sume bănești unor unități de cult religios din municipiul Câmpina, în anul 2013.

– Inițiatori dl.Dragomir Ion, dl.Dulă Marian și dl.Telegescu Daniel – consilieri.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării și/sau casării mijloacelor fixe cu durata normală de utilizare consumată sau neconsumată aparținând domeniului privat al municipiului Câmpina.

– Inițiator dl.Dragomir Ion – consilier.

9. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Spitalului de Psihiatrie Voila a Pavilionului 19, identificat prin codul C 10 din planul de amplasament.

– Inițiator d-na Albu Elena – consilier.

 

10. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Spitalului Municipal Câmpina a unor spații, în suprafață totală de 25,53 m.p.

– Inițiatori membrii Comisiei de specialitate amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie și protecția mediului.

11. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune nr.10.475/22 iunie 2004 încheiat între Primăria Municipiului Câmpina și             S.C. Termax Grup S.R.L. Roman.

– Inițiatori d-na Papuc Rodica – Mariana și d-nii Enache Dragomir, Frățilă Severius – Florin și Ioniță Daniel – consilieri.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii și a contractului de asociere în participație a Municipiului Câmpina cu S.C. ROTALIC S.R.L. Câmpina.

– Inițiator dl.Telegescu Daniel – consilier.

13. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului (teren), situat în municipiul Câmpina, str.Rezervoarelor, nr.22A, Tarla 52, Parcelele 2589, 2599, 2600, Nr. cadastral 12071, în suprafață de 606,00 m.p., în lotul 1 – 206,13 m.p. și lotul 2 – 399,87 m.p.

– Inițiatori membrii Comisiei de specialitate amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie și protecția mediului.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al municipiului Câmpina a terenului în suprafață de 162,00 m.p., situat în municipiul Câmpina, str.Ecaterina Teodoroiu, f.nr.

– Inițiator d-na Papuc Rodica – Mariana – consilier.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al municipiului Câmpina a terenului în suprafață de 154,00 m.p., T 83, Cc 946, situat în municipiul Câmpina, Aleea Crinului, nr.1.

– Inițiatori membrii Comisiei de specialitate amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie și protecția mediului.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al municipiului Câmpina a terenului în suprafață de 182,00 m.p., T 83, Cc 946, situat în municipiul Câmpina, Aleea Crinului, nr.1.

– Inițiatori membrii Comisiei de specialitate amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie și protecția mediului.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al municipiului Câmpina a terenului în suprafață de 708,00 m.p., Tarla 83, Parcela Cc 913 parțial, situat în municipiul Câmpina, str.Simion Bărnuțiu, nr.5.

– Inițiatori membrii Comisiei de specialitate amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie și protecția mediului.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al municipiului Câmpina a terenului în suprafață de 277,00 m.p., situat în municipiul Câmpina, Șoseaua Paltinu, nr.72.

– Inițiatori membrii Comisiei de specialitate amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie și protecția mediului.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al municipiului Câmpina a terenului în suprafață de 441,80 m.p., situat în municipiul Câmpina, Calea Doftanei, nr.31.

– Inițiatori membrii Comisiei de specialitate amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie și protecția mediului.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al municipiului Câmpina a terenului în suprafață de 129,00 m.p., T 83, Parcela       Cc 816, situat în municipiul Câmpina, str. Lt. Col. Erou Oprescu Adrian, f. nr.

– Inițiatori membrii Comisiei de specialitate amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie și protecția mediului.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al municipiului Câmpina a terenului în suprafață de 2,00 m.p., T 83, Parcela           Cc 726/1, situat în municipiul Câmpina, str.Sondei, f.nr.

– Inițiatori membrii Comisiei de specialitate amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie și protecția mediului.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al municipiului Câmpina a terenului în suprafață totală de 33,00 m.p., Tarla 24,        Cc 1059, situat în municipiul Câmpina, str.Voila, nr.112.

– Inițiatori membrii Comisiei de specialitate amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie și protecția mediului.

23. Întrebări, interpelări, diverse.