CÂMPINA. Ce trebuie să faci dacă vrei să te înscrii în programul de reabilitare termică a locuinţelor

Redactia -

CÂMPINA. Ce trebuie să faci dacă vrei să te înscrii în programul de reabilitare termică a locuinţelor

Primăria Municipiului Câmpina continuă demersurile privind reabilitarea termică şi a altor blocuri de locuinţe din municipiul Câmpina, în cadrul programului naţional iniţiat de Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice în colaborare cu autoritaţile locale. Ca atare, asociaţiile de proprietari se pot adresa primăriei pentru includerea în Programul local multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe. Înscrierea în program se face până la data de 15.03.2013, în baza mai multor documente, şi anume: solicitare scrisă, contractul de mandat – semnat de ambele părţi, hotărârea adunării generale a asociaţiei de proprietari -cu acordul majorităţii proprietarilor, lista proprietarilor de imobil, documente transmise deja spre completare şi semnare preşedinţilor asociaţiiilor de proprietari

Înscrierea în Programul local multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe nu presupune faptul că lucrările de intervenţie se vor executa şi finaliza în anul în curs. Fiind un proiect multianual, acestea se poate derula pe durata a mai multor ani, în funcţie de resursele financiare disponibilizate de la bugetul de stat şi local, corelat cu posibilităţile asociaţiilor de proprietari de a susţine acest program (sumele constituite în fondul de reparaţii).

Planul local multianual se va întocmi în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.18/2009-privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, completată şi modificată prin O.U.G. nr.63/2012, şi va fi supus aprobării Consiliului Local.