CÂMPINA. Consiliul Local are două şedinţe săptămâna aceasta. Consultă lista proiectelor

Redactia -

CÂMPINA. Consiliul Local are două şedinţe săptămâna aceasta. Consultă lista proiectelor

 PROIECTUL ORDINII DE ZI

al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Câmpina

din data de 25 martie 2013

 

         

          1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al municipiului Câmpina şi aprobarea bugetelor ordonatorilor terţiari de credite pe anul 2013.

          – Inițiator dl.Tiseanu Horia – Laurențiu – Primarul Municipiului Câmpina.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie a exerciţiului bugetar pe anul 2012.

          – Inițiator dl.Tiseanu Horia – Laurențiu – Primarul Municipiului Câmpina.

          3. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani pentru susţinerea financiară a unor manifestări culturale, artistice, sportive şi educative organizate de Consiliul local, în anul 2013.

          -Inițiatori membrii Comisiei sănătate, cultură, învățământ, culte și tineret, sport și turism. 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Câmpina

din data de 28 martie 2013

 

1. Raport cu principalele activități desfășurate de Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor al municipiului Câmpina – Compartimentul de stare civilă, în anul 2012.

–         Prezintă d-na Grozea Sanda – Daniela – Șef Serviciu S.P.C.L.E.P.

2. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al municipiului Câmpina, al d-lui Tiu Călin – Iulian.

–         Inițiator dl.Tiseanu Horia – Laurențiu – Primarul Municipiului Câmpina.

3. Proiect de hotărâre privind validarea alegerii d-lui Enache Dragomir în funcția de consilier pe locul devenit vacant prin demisia d-lui Tiu Călin – Iulian.

–         Inițiator dl.Tiseanu Horia – Laurențiu – Primarul Municipiului Câmpina.

4. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al municipiului Câmpina, al d-lui Pițigoi Ioan – Adrian.

–         Inițiator dl.Tiseanu Horia – Laurențiu – Primarul Municipiului Câmpina.

5. Proiect de hotărâre privind validarea alegerii d-nei Dinu Florica în funcția de consilier pe locul devenit vacant prin excluderea din PP – DD a d-lui Pițigoi Ioan – Adrian.

–         Inițiator dl.Tiseanu Horia – Laurențiu – Primarul Municipiului Câmpina.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de ordinea publică a municipiului Câmpina.

–         Inițiator dl.Tiseanu Horia – Laurențiu – Primarul Municipiului Câmpina.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii și concesionării prin licitație publică a terenului în suprafață totală de 1.392 m.p., situat în municipiul Câmpina, str.Petrolistului, f.nr., Tarla 83, Parcela 689, Nr. cadastral 24141 și Nr. cadastral 24904.

–         Inițiator dl.Tiseanu Horia – Laurențiu – Primarul Municipiului Câmpina.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire întocmită în aplicarea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafață de        1.392 m.p., situat în municipiul Câmpina, str.Petrolistului, f.nr., Tarla 83, Parcela 689.

–         Inițiator dl.Tiseanu Horia – Laurențiu – Primarul Municipiului Câmpina.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al municipiului Câmpina a terenului în suprafață de 1.948 m.p., situat în municipiul Câmpina, str.Sălaj, f.nr., Tarla 83, Parcela 689.

–         Inițiator dl.Tiseanu Horia – Laurențiu – Primarul Municipiului Câmpina.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Câmpina a mijloacelor fixe cu durata normală de utilizare consumată sau neconsumată în vederea valorificării și/sau casării acestora.

–         Inițiator dl.Dragomir Ion – consilier.

11. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului local al municipiului Câmpina de a deveni membru fondator al Asociației Club Sportiv Municipal Câmpina.

–         Inițiator dl.Frățilă Severius – Florin – consilier.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Municipal Câmpina.

–         Inițiator dl.Tiseanu Horia – Laurențiu – Primarul Municipiului Câmpina.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării tarifului practicat de         S.C. Floricon Salub S.R.L. Câmpina pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor menajere.

–         Inițiator d-na Petrovici Mihaela – consilier.

14. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor speciale de pășunat pentru anul 2013.

–         Inițiator dl.Nistor Marian – consilier.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării prețului biletelor pe traseele interne din municipiul Câmpina.

–         Inițiator dl.Zăgan Horațiu – consilier.

16. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Spitalului Municipal Câmpina a unor spații, în suprafață totală de 50,70 m.p.

– Inițiator d-na Stănică Viorica – Georgeta – consilier.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 268,00 m.p., indiviz din 1.359,00 m.p., situat în municipiul Câmpina, str.Al.I.Cuza, nr.35, Nr. cadastral 20093, CF nr.20093.

–         Inițiator dl.Zăgan Horațiu – consilier.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al municipiului Câmpina a terenului în suprafață de 251,00 m.p., T 83, Parcela 960, situat în municipiul Câmpina, Calea Doftanei, f.nr.

–         Inițiator d-na Clinciu Monica – Iozefina – consilier.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a 2(două) terenuri aferente construcţiei, prin exercitarea dreptului de preemţiune de către    d-na Radu Cornelia, domiciliată în Câmpina, str.22 Decembrie, nr.30.

         – Inițiatori membrii Comisiei de specialitate amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie și protecția mediului.

          20. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 863 m.p., situat în municipiul Câmpina, str.Tg. Mureș, nr.7.

– Inițiatori membrii Comisiei de specialitate amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie și protecția mediului.

          21. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea a 4(patru) imobile (terenuri), situate în municipiul Câmpina, pentru care a fost constituit dreptul de uz și superficie, în favoarea S.C. Electrocarbon S.A. Slatina.

–         Inițiator dl.Nistor Marian – consilier.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al municipiului Câmpina a terenului în suprafață de 112,00 m.p., T83, Parcela       Cc 1022, situat în municipiul Câmpina, Aleea Salcia, nr.4.

–         Inițiator d-na Clinciu Monica – Iozefina – consilier.

 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al municipiului Câmpina a terenului în suprafață de 4,12 m.p., situat în municipiul Câmpina, str.Republicii, f.nr.

–         Inițiator d-na Clinciu Monica – Iozefina – consilier.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor reglementări referitoare la terenul în suprafață de 3.691 m.p., situat în municipiul Câmpina, str.Uniunea Europeană, f.nr., (fostă str.Erupției, f.nr.), Nr. cadastral 20061, intabulat în CF nr.20061.

– Inițiatori membrii Comisiei de specialitate amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie și protecția mediului.

25. Întrebări, interpelări, diverse.