CÂMPINA/Joi, şedinţă a Consiliului Local. Iată lista proiectelor

Redactia -

CÂMPINA/Joi, şedinţă a Consiliului Local. Iată lista proiectelor

PROIECTUL ORDINII DE ZI
al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Câmpina
din data de 25 octombrie 2012
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Câmpina şi aprobarea rectificării bugetelor ordonatorilor terţiari de credite pe anul 2012.
– Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul municipiului Câmpina.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe trim.III a bugetului local al municipiului Câmpina, a contului de execuţie a bugetului împrumuturilor externe şi interne şi aprobarea contului de execuţie pe trim.III a bugetelor ordonatorilor terţiari de credite, pe anul 2012.
– Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul municipiului Câmpina.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru alipirea a două suprafețe de teren, aflate în proprietatea publică a municipiului Câmpina.
– Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul municipiului Câmpina.
4. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Consiliului Județean Prahova a terenului în suprafață de 35.184 m.p., aparținând domeniului public al municipiului Câmpina.
– Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul municipiului Câmpina.
5. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Consiliului Județean Prahova a terenului în suprafață de 897 m.p., aparținând domeniului privat al municipiului Câmpina.
– Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul municipiului Câmpina.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitare termică blocuri de locuinţe”, situat în municipiul Câmpina, B-dul Carol I, nr.4-16.
– Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul municipiului Câmpina.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru realizarea obiectivului de investiţii “Modernizare Strada General Ioan Stoica, Strada Colonel Haralambie Săvulescu, Aleea Zefirului, Strada Zimbrului, Strada Viitorului, Aleea Popasului, Aleea de acces din Bulevardul Carol I, Aleea Berzei și Aleea Aviatorilor”.
– Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul municipiului Câmpina.
8. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului chiriei la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, construite prin A.N.L., situate în municipiul Câmpina, str.Ecaterina Teodoroiu, nr.35.
– Iniţiatori membrii Comisiei administraţie publică locală, juridic, relaţii cu publicul, servicii şi comerţ, ş.a.m.d. – consilieri.
9. Proiect de hotărâre privind desfiinţarea unui post de consilier juridic gr.IA din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului local al municipiului Câmpina.
– Iniţiator dl.Dragomir Ion – consilier.
10. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei la H.C.L. nr.96/30 august 2012 referitoare la alocarea unor sume de bani pentru susţinerea financiară a unor manifestări culturale, artistice, sportive şi educative organizate de Consiliul local al municipiului Câmpina, în anul 2012.
– Iniţiatori: dl.Frăţilă Severius – Florin, dl.Dragomir Ion şi dl.Tifigiu Mihai – Valentin – consilieri.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor reglementări referitoare la transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic.
– Iniţiatori membrii Comisiei administraţie publică locală, juridic, relaţii cu publicul, servicii şi comerţ, ş.a.m.d. – consilieri.
12. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1, alin.(1) din H.C.L. nr.97/30 august 2012 referitoare la numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliul de administrație al Spitalului Municipal Câmpina.
– Iniţiator dl.Zăgan Horaţiu – Teodor – consilier.
13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.1, punctele nr.5 și 12 din H.C.L. nr.101/30 august 2012 referitoare la numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Câmpina în Consiliile de administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Câmpina.
– Iniţiator dl. Zăgan Horaţiu – Teodor – consilier.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării limitelor unor imobile (terenuri), situate în municipiul Câmpina, în zona râului Doftana.
– Iniţiator dl.Nistor Marian – consilier.
15. Întrebări, interpelări, diverse.