Când se distribuie ajutoarele alimentare

Redactia -

Când se distribuie ajutoarele alimentare

Primaria Municipiului Ploiesti informeaza ploiestenii ca ajutoarele de la Uniunea Europeana se vor distribui dupa ce va fi primit graficul de aprovizionare de la distribuitorul de produse. Data exacta va fi anuntata in mass-media si pe pagina de internet a municipalitatii www.ploiesti.ro la rubrica Actualitate. Ajutoarele vor fi distribuite in ordine alfabetica, prioritate avand persoanele care au primit cupoanele de la guvern si apoi persoanele aflate pe listele suplimentare, in limita cantitatilor de produse disponibile.

Pentru listele suplimentare, avand in vedere termenul foarte scurt in care acestea trebuie realizate, ASSC va solicita bazelele de date suplimentare de la AJOFM, Casa de pensii si DGASPC Prahova. Pentru a vedea daca sunt sau nu pe listele suplimentare, cetatenii pot suna la ASSC la numerele de telefon 0244 522 724 si 0244 511 137, sau la Serviciul Relatii Publice al primariei 0244 595 989 si 0244 516 699 interior 427. Persoanele care doresc sa se inscrie pe listele suplimentare se pot adresa ASSC pe str. Gh. Gr. Cantacuzino nr.46 prezentand actul de indetitate, original si copie, si un document care sa ateste incadrarea in grupul tinta conform art 5, alin 2 din HG 799/2014.

 

Persoanele care se afla in grupul tinta sunt prevazute in art 3 din HG 799/2014:

 

“ART. 3

(1) Categoriile de persoane cele mai defavorizate care sunt destinatari finali in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 223/2014 sunt:

a) familiile si persoanele singure carora le este stabilit, prin dispozitie scrisa a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat in baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) familiile beneficiare de alocatie pentru sustinerea familiei acordata in baza Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile ulterioare;

c) somerii care beneficiaza in conditiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, de indemnizatie de somaj in cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale pana la 400 lei, inclusiv, si somerii inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj in conditiile Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) pensionarii sistemului public de pensii ale caror drepturi, obtinute din pensie sau, dupa caz, din pensii cumulate, se afla sub 400 lei/luna;

e) pensionarii sistemului public de pensii beneficiari de indemnizatia sociala pentru pensionari, acordata potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobata prin Legea nr. 196/2009, al caror venit se afla sub 400 lei/luna;

f) persoanele cu handicap grav si accentuat, neinstitutionalizate, adulti si copii;

g) persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950‐1961, cu modificarile si completarile ulterioare, Decretului‐lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu completarile ulterioare, Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6

septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii recunostintei fata de eroii‐martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si‐au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber‐profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania, republicata, Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizatiei

pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor, cu modificarile ulterioare, daca nu realizeaza alte venituri in afara de cele provenite din drepturile banesti acordate de aceste legi ale caror cuantum cumulat se afla sub 400 lei/luna.

 

(2) Persoanele care fac parte din mai multe dintre categoriile prevazute la alin. (1) beneficiaza de ajutoare alimentare o singura data in cadrul programului anual si pentru o singura categorie de persoane defavorizate careia ii apartin la data distribuirii ajutoarelor.”