Caravana serviciului de voluntariat vine la Ploieşti

Redactia -

Caravana serviciului de voluntariat vine la Ploieşti

Centrul de Voluntariat Sigur.Info Ploiești va organiza pe data de 19 septembrie 2013 Caravana SEV, eveniment care are ca scop promovarea voluntariatului și a Serviciului European de Voluntariat printr-o interacțiune directă cu cei interesați.Serviciul European de Voluntariat ( SEV sau EVS – European Voluntary Service) sprijină serviciul de voluntariat transnaţional al tinerilor prin stagii care pot dura de la câteva săptămâni până la 12 luni, în organizaţii dintr-o altă ţară decât cea aflată în ţara lor de reşedinţă, de regulă ţări din Uniunea Europeană sau ţări partenere în program, acoperind costurile de masă, cazare și 90% din transport.Caravana SEV este organizată la nivel local de Sigur.Info Ploiești, va dura între 4 și 6 ore și va cuprinde o serie de dialoguri și interacțiuni structurate între persoane resursă și participanții din comunitatea locală interesații de subiect: voluntari, organizații, instituții. Evenimentul va cuprinde o sesiune de informare cu privire la voluntariat în general și la SEV în special, o sesiune de întrebări și răspunsuri legate de procedurile pentru implementarea de proiecte SEV, o sesiune de împărtășire directă a experiențelor de către voluntarii care au încheiat stagii SEV (atât experiența lor legată de organizația de trimitere și cea gazda, cât si experiența lor ca voluntari si experiențele personale trăite pe durata stagiului).