Cardurile de sănătate duplicat, ridicate de la primărie. Ce localităţi din Prahova au intrat în program

Redactia -

Cardurile de sănătate duplicat, ridicate de la primărie. Ce localităţi din Prahova au intrat în program

Casa de Asigurări de Sănătate Prahova, cu sediul în strada Praga, nr.1, informează că au fost încheiate primele Protocoale cu unitățile administrativ-teritoriale. Astfel că, persoanele asigurate din orașele Breaza, Plopeni, Slănic și din municipiul Câmpina, care au depus cerere pentru eliberarea cardurilor naționale de sănătate duplicat, se pot prezenta la primăria de care aparțin pentru a intra în posesia cardului național duplicat. Predarea-primirea cardurilor duplicat se va realiza în baza unui Proces – verbal încheiat între persoana desemnată de primărie să predea/preia cardurile duplicat și persoana asigurată, cu semnătura de primire a asiguratului.

Reamintim faptul că decizia a fost luată pentru a veni în întâmpinarea persoanelor asigurate care nu domiciliază în Ploiești, în vederea facilitarii livrării cardului de sănătate duplicat.

Cardurile naționale de sănătate duplicat se eliberează în caz de pierdere / furt / deteriorare în baza unei cereri, a copiei C.I. și a dovezii plății contravalorii cardului.

Reamintim faptul că, până la primirea cardului national duplicat, asigurații vor putea beneficia de servicii medicale acordate de către furnizorii de servicii medicale aflați în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Prahova, în baza adeverinței de înlocuire a cardului național de sănătate, care are valabilitate 60 de zile.