Cartierul Eden, terminalul de la Nord şi intrările în oraş vor fi realizate în parteneriat cu Consiliul Judeţean

Mihai Ciobanu -

Cartierul Eden, terminalul de la Nord şi intrările în oraş vor fi realizate în parteneriat cu Consiliul Judeţean

Primăria Ploieşti doreşte să se asocieze cu Consiliul Judeţean pentru realizarea unor proiecte importante pentru municipiu. În acest sens, în proxima şedinţă a Consiliului Local Ploieşti va fi supus aprobării un proiect prin care se va înfiinţa o comisie ce va negocia cu CJPH toate detaliile.

Conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată: “ unităţile administrativ-teritoriale pot încheia între ele acorduri şi pot participa, inclusiv prin alocare de fonduri, la iniţierea şi la realizarea unor programe de dezvoltare zonală sau regională, în baza hotărârilor adoptate de consiliile locale ori judeţene, după caz, în condiţiile legii”.

În conformitate cu prevederile art. 22 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Ploieşti, aprobat prin Hotărârea Consiliul Local nr. 425/2014: “ Consiliul Local al Municipiului Ploieşti poate organiza, din proprie iniţiativă sau la iniţiativa primarului, după caz, comisii – speciale (analiză şi verificare, licitaţii, negociere etc.) – potrivit nevoilor şi intereselor sale

În urma discuțiilor purtate între reprezentanții Municipiului Ploiești și ai Consiliului Județean Prahova au fost identificate o serie de investiții prioritare la nivelul municipiului Ploiești care pot fi realizate împreună, dintre care amintim:

  • Finalizarea Cartierului Eden – cuprinzând un număr de 36 de case pentru care se va identifica posibilitatea atribuirii către medicii care își desfasoară activitatea în Spitalele de pe raza municipiului Ploiești;
  • Creșterea mobilității traficului prin realizarea Terminalului Multimodal incluzand și spații de Parcare pentru moduri de transport auto și biciclete (Zona Spital Județean) în Municipiul Ploiești;
  • Modernizarea căilor de acces/intrarilor în municipiul Ploiești.

Totodată pe parcursul negocierilor vor mai putea fi identificate și alte lucrării de investiții care să sporească gradul de confort al cetățeanului .