Casa de Pensii Prahova reclamată la Avocatul Poporului

Redactia -

Casa de Pensii Prahova reclamată la Avocatul Poporului

Informare de presă

Avocatul Poporului este o autoritate publică autonomă a cărei existenţă este prevăzută expres în Constituţia României, în articolele 58-60. Rolul său este acela de a apăra drepturile şi libertăţile persoanelor fizice în raporturile acestora cu autorităţile publice. El își exercită atribuțiile din oficiu sau la cererea persoanelor lezate în drepturile şi în libertăţile lor.
Persoanele fizice se pot adresa Biroului Teritorial Ploiesti al instituţiei Avocatul Poporului la sediul său din municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2-4, Intrarea H, etaj 1, cam. 155, ocazie cu care beneficiază în mod gratuit de audienţă din partea experţilor biroului teritorial, în fiecare zi lucrătoare a săptămânii – Luni – Joi, orele 9-16, Vineri – orele 9-12.
De asemenea, persoanele fizice interesate au posibilitatea de a se adresa în scris Biroului Teritorial Ploiești al instituţiei Avocatul Poporului, printr-o cerere care poate fi expediată prin poştă, poate fi depusă personal sau poate fi transmisă prin e-mail la adresa [email protected] sau prin fax la nr. 0244-593227. Persoanele fizice se pot adresa şi telefonic la nr. 0244-593227.
Este important de știut că demersurile instituţiei Avocatul Poporului sunt scutite de orice fel de taxă conform art. 16 din Legea nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată.
Redăm mai jos unul din cazurile rezolvate recent de Biroul Teritorial Ploiești al instituției Avocatul Poporului :
Mihai (nume fictiv) s-a adresat Biroului teritorial Ploiești al instituției Avocatul Poporului, sesizând o posibilă încălcare a prevederilor art. 47 și art. 52 din Constituţia României, privind nivelul de trai și dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, de către CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII PRAHOVA.
În acest sens, petentul a sesizat faptul că urmare a demersurilor sale prin care a solicitat trecerea de la pensia anticipată la pensia pentru limtiă de vârstă (deși aceasta trebuia să se facă din oficiu), în data de 22.08.2016 a primit decizia de stabilire a drepturilor pentru pensie de limită de vârstă, însă până la momentul depunerii petiției sale la instituția Avocatul Poporului (26.10.2016) nu a primit și diferența de bani ce i se cuvine pentru pensia integrală.
Faţă de aspectele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 35/1997, privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ne-am adresat CASEI JUDEȚENE DE PENSII PRAHOVA, solicitând informaţii cu privire la cele sesizate de petent, precum și luarea măsurilor care se impun pentru respectarea drepturilor petentului.
Urmare a demersurilor întreprinse de instituția noastră, Casa Județeană de Pensii Prahova a procedat la verificarea situației semnalate și ne-a informat că în luna noiembrie 2016 petentul va încasa atât pensia netă de 940 lei, cât și diferența netă în sumă de 501 lei, aferentă perioadei 26.07.2016-30.11.2016, conform Deciziei din 11.08.2016.

Ioana Enache – expert coordonator al Biroului Teritorial Ploiești al instituției Avocatul Poporului