Casele în care stau demnitarii – de vânzare

Redactia -

Guvernul a decis, prin ordonanţă de urgenţă, vânzarea imobilelor care fac parte din proprietatea privată a statului şi proprietatea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), şi care au situaţia juridică clarificată, a anunţat într-un briefing de presă, primul-ministru Emil Boc. Premierul a ţinut să menţioneze că a solicitat transparenţă deplină în procesul de vânzare a patrimoniului RAAPPS, menţionând că Guvernul urmăreşte obţinerea celui mai bun preţ de piaţă pentru fiecare imobil care este vândut.
„Va fi o procedură transparentă, deschisă, cu strigare, în faţa presei, astfel încât să ne asigurăm că vom obţine veniturile necesare, conform legii, la bugetul de stat. Deci, transparenţă totală şi respectarea banului public până la ultimul obiectiv scos la licitaţie de la RAAPPS”, a precizat premierul.
La rândul său, secretarul general al Guvernului, Daniela Andreeascu, a arătat că există un număr de 733 de imobile, dintr-un total de 1.100 care urmează să fie vândute.„Pot să cumpere aceste imobile orice persoane care sunt interesate, mai puţin cele care au datorii la data înscrierii la licitaţie faţă de RAPPS şi care totodată au litigii cu RAPPS-ul”, a adăugat Daniela Andreescu. Ministrul a subliniat că „nu sunt supuse vânzării imobilele care sunt ocupate de instituţii publice unde vor rămâne în continuare instituţii publice, de asemenea: misiuni diplomatice, consulate, ambasade, instituţii interguvernamentale şi partide politice. De asemenea, nu vor fi supuse vânzării imobilele în care locuiesc foştii preşedinţi ai României cărora li s-a acordat locuinţă pe durata vieţii”, a menţionat oficialul Guvernului.Daniela Andreescu a explicat că imobilele urmează să fie vândute prin licitaţie publică cu strigare. Preţul de pornire al licitaţiei va fi stabilit în urma unui raport de evaluare, de către experţi autorizaţi, care fac evaluarea prin metodele stabilite de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România (ANEVAR), ulterior urmând să fie stabilit un preţ de pornire al licitaţiei. În cazul în care preţul stabilit de către experţii autorizaţi va fi mai mic decât de valoarea de inventar a imobilelor, se va lua în calcul valoarea cea mai mare, respectiv valoarea de inventar.
Licitaţia publică cu strigare va avea loc în mod transparent, se va publica într-un cotidian naţional şi unul local, însoţit de data la care va avea licitaţia, a mai spus Daniela Andreescu, care a adăugat că nu există drept de preempţiune pentru chiriaşi la cumpărare: „în momentul în care, însă, are loc o astfel de vânzare de imobil, cei care stau în momentul respectiv şi sunt alţii decât cei care câştigă licitaţia, urmează să rămână în respectivul imobil până la momentul la care se epuizează durata contactului pentru le-a fost atribuită respectiva locuinţă. După care urmează proprietarul de drept să îşi intre în drepturi”.
Potrivit oficialului Guvernului, în prezent există un număr de 108 imobile care nu au situaţia juridică clarificată. „Acestea nu vor fi scoase în acest moment la vânzare, dar, pe măsură ce litigiile se rezolvă, fiecare dintre ele va fi inclus, prin Hotărâre de Guvern, pe o listă care urmează să fie supusă vânzării”, a mai spus Daniela Andreescu.