Cât costă refacerea pasajelor pietonale subterane din Bariera Bucureşti şi cât vor dura lucrările

Redactia -

Refacerea pasajelor pietonale subterane din Bariera Bucureşti este un proiect despre care se discută de foarte mulţi ani, mai ales în condiţiile în care traficul rutier în zonă este foarte intens iar traversarea pietonilor pe trecerile din zonă îngreunează mai rău circulaţia autoturismelor. În plus, în zonă s-au produs, de-a lungul anilor, numeroase accidente de circulaţie în care au fost implicaţi pietoni. Tocmai din aceste motive refacerea şi redeschiderea celor două pasaje pietonale este necesară. Un proiect în acest sens va fi dezbătut şi supus aprobării Consiliului Local Ploieşti în şedinţa din data de 29 septembrie. Vorbim despre proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice, faza D.A.L.I. şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii « Reabilitare şi modernizare pasaje pietonale subterane Bulevardul Bucureşti 1 şi Bulevardul Bucureşti 2 »

Iată ce prevede documentul:

Pasajele subterane, existente pe Bulevardul Bucureşti, au caracteristicile geometrice specifice pasajelor subterane pietonale, asigurând circulaţia pietonilor prin subtraversarea bulevardelor. Construite în anii ʼ70, în prezent pasajele sunt impracticabile, fiind închise traficului pietonal din motive de securitate.

 

Obiectivele principale ale investiției sunt:

– modernizarea şi reabilitarea celor două pasaje şi redeschiderea circulaţiei pietonale;

– descongestionarea şi fluidizarea traficului autovehiculelor;

– sporirea siguranţei circulaţiei pietonale.

Pentru aducerea pasajelor la un nivel tehnic corespunzător, pentru punerea în siguranţă şi redeschiderea traficului pietonal, proiectantul propune soluţia de consolidare a acestora prin preluarea tuturor soluţiilor descrise în cadrul expertizelor tehnice, elaborate de proiectantul expert tehnic atestat, conform legislaţiei tehnice în vigoare.

Conform Fişei de constatare a stării tehnice a rezultat un indice total de calitate IST=18 puncte, construcţiile încadrându-se în clasa tehnică V, STARE CRITICĂ- Lucrarea nu asigură condiţiile minime de siguranţă a circulaţiei şi se impune cu stringenţă  efectuarea de urgenţă a consolidării/reabilitării/igienizării pasajelor.

Documentaţia tehnică, faza D.A.L.I., propune două scenarii de intervenţie, conform concluziilor expertizelor tehnice elaborate pentru fiecare dintre pasaje, astfel:

– Scenariul 1 – soluţia de consolidare

– Scenariul 2 – dezafectarea pasajelor existente şi realizarea unor pasaje noi.

În urma evaluării alternativelor propuse, ţinând cont de parametrii sociali, de mediu, tehnici, economici, financiari, considerând factorii de sustenabilitate şi riscurile, proiectantul recomandă adoptarea scenariului 1, soluţia de consolidare fiind  optimă, conform raportului expertizelor tehnice elaborate.

Reabilitarea şi modernizarea pasajelor subterane presupune realizarea lucrărilor de consolidare, atât la exterior cât şi la interior; lucrările executându-se etapizat, iar în timpul execuţiei circulaţia autovehiculelor va fi deviată.

          Principalele lucrări de intervenţie sunt:

–   consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

–   protejarea, repararea elementelor nestructurale şi/sau restaurarea elementelor arhitecturale şi a componentelor artistice;

– demolarea parţială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea configuraţiei şi/sau a funcţiunii existente a construcţiilor;

–   introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

– introducerea unor dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcţiilor existente.

 

Principalii indicatori economici ai obiectivului de investiţii  « Reabilitare şi modernizare pasaje pietonale subterane Bulevardul Bucureşti 1  şi  Bulevardul Bucureşti 2 »  sunt :

 

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

TOTAL GENERAL

6.244.543,11 lei

1.175.302,71 lei

7.419.845,83 lei

din care C+M

5.339.942,05 lei

1.014.588,99 lei

6.354.531,04 lei

Termene

–    Întocmirea documentaţiilor tehnice PT+DE, a documentaţiilor necesare obţinerii avizelor şi acordurilor, inclusiv obţinerea acestora – 4 luni

–    Realizarea procedurii de achiziţie publică a lucrărilor – 3 luni

–    Realizarea execuţiei lucrărilor – 6 luni pentru fiecare pasaj

          Durata execuţiei obiectivului de investiţii « Reabilitare şi modernizare pasaje pietonale subterane Bulevardul Bucureşti 1 şi Bulevardul Bucureşti 2 » este estimativă şi a fost stabilită avându-se în vedere amplasamentul lucrării, respectiv importanţa bulevardului din punct de vedere al valorilor de trafic, o perioadă mai mare de execuţie ducând la inconveniente asupra circulaţiei rutiere.