Ce a aflat Consiliul Judeţean despre cazul deşeurilor toxice de pe nava Flaminia

Redactia -

Ce a aflat Consiliul Judeţean despre cazul deşeurilor toxice de pe nava Flaminia

Urmare a articolelor apărute în presa națională privind eventualitatea ca deșeurile toxice de pe nava MSC Flaminia să ajungă pe teritoriul județului Prahova, Consiliul Judeţean Prahova s-a autosesizat şi a solicitat Instituției Prefectului – Județul Prahova, Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Agenției pentru Protecția Mediului Prahova, Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Prahova,  puncte de vedere oficiale cu privire la parcursul acestor deșeuri pe teritoriul țării noastre, precum și asupra modului cum vor fi depozitate după ce vor fi evacuate de pe navă.

Redăm integral răspunsurile Gărzii Naționale de Mediu Comisariatul Județean Prahova și a Agenției pentru Protecția Mediului Prahova înregistrate la Consiliul Județean Prahova cu nr. 8187/ 20.05.2013:

 

Guvernul României

Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice

Garda Națională de Mediu

Comisariatul Județean Prahova

 

Urmare a adresei dumneavoastră nr.8187 dosar VII /7, înregistrat la Garda Națională de Mediu, Comisariatul Județean Prahova cu nr. 1274/17.05.2013, cu privire la articolele apărute în presă referitoare la epurarea unor ape uzate provenite din tratarea deșeurilor toxice de pe nava Flaminia, în județul Prahova, la stația de epurare a rafinăriilor Corlatești, vă comunicăm următoarele:

          În urma controlului efectuat de Garda Națională de Mediu în luna aprilie 2013 la SC New Century Development SRL București, titularul de activitate la stația de epurare a rafinăriilor Corlătești, au fost constatate o serie de deficiențe care îngreunează epurarea apelor uzate cum ar fi: defecțiuni mecaniceși electricela separatoarele mecanice, instalații nefuncționale sau lipsă necesare pentru asigurarea fluidizării și evacuării nămolului mecanic, atingerea capacității maxime de stocare a nămolurilor de epurare;

          Pentru remedierea deficiențelor constatate, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Prahova a trasat măsuri, termenul limită pentru realizarea acestora fiind 15.06.2013;

          Avănd în vedere că societatea se află în procedură de reglementare din punct de vedere al protecției mediului, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Prahova a înaintat la Agenția de Protecția Mediului Prahova, concluziile raportului de inspecție încheiat în urma controlului pentru a fi luate în considerare la emiterea noii autorizații de mediu;

          În continuare, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Prahova va monitoriza activitatea desfășurată în stația de epurare a rafinăriilor Corlătești.

 

Comisar Șef

Dumitrascu Sorin

 

 

 

Guvernul României

Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice

Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

 

 

Urmare a adresei dumneavoastră nr. 8187 dosar VII/7/17.05.2013, înregistrată la APM Prahova sub nr. 5504 din 20.05.2013, referitoare la informații privitoare la deșeurile toxice de pe nava MSC Flamina, vă comunicăm că nu avem cunoștință de traseul acestor deșeuri și nici despre eventualitatea tratării/eliminării/depozitării lor în instalații autorizate din județiul Prahova. Precizăm că instituția noastră nu a primit nici o solicitare referitoare la subiectul mai sus menționat.

 

Director Executiv

Dragos Ghimbas

 

 

 

Compartiment

Sănătate, Cultură, Invăţământ,

Mass-Media, Sport-Tineret, ONG-uri