Ce-au descoperit inspectorii DSV la abatoarele şi fabricile de alimente din Prahova

Redactia -

Ce-au descoperit inspectorii DSV la abatoarele şi fabricile de alimente din Prahova

COMUNICAT DE PRESA RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROALELOR EFECTUATE ÎN LUNA MAI 2016

I. În luna Mai 2016 DSVSA Prahova a efectuat un numar de 159 controale oficiale, conform Ordinului nr.35/ 2016 si urmare a petitiilor si sesizarilor primite, dupa cum urmeaza:

— Unitati de abatorizare carne rosie—2

—Unitati de procesare produse de origine animala si nonanimala — 22

—Depozite alimentare — 2

—Unitati de vânzare cu amanuntul (super/ hipermarketuri. magazine alimentare, macelarii)—63

—Unitati alimentatie publica (restaurante, baruri, pensiuni) — 43

—Laboratoare cofetarie — patiserie — 8

—Targuri de animale (comercianti animale vii, producatori particulari) — 14

—Exploatatii nonprofesionale — 5

Neconformitati depistate:

— Depozitare si etichetare necorespunzatoare 11 unitati

— Neînregistrare sanitar veterinara — 1 unitate

— Manipulare produse alimentare în conditii de igiena necorespunzatoare — 2 unitati

—Comercializare animale fara documente (formular de miscare si certificat sanitar veterinar) — 6

— Neconcordante documente — 1 unitate

Masuri dispuse:

—Sanctiuni contraventionale aplicate conform HG 984/ 2005, cu completarile si modificarile ulterioare — 21, în valoare totala de 120.200 lei

II. La 31.05.2016 s-au finalizat, de catre medicii veterinari de libera practica împuterniciti, inspectiile în exploatatiile nonprofesionale (gospodariile populatiei), în vederea actualizarii efectivelor de animale (bovine, ovine, caprine si porcine) din Baza Nationala de Date cu cele existente efectiv în exploatatie, precum si supravegherea starii de sanatate a animalelor pentru pesta porcina clasica, encefalitele spongiforme transmisibile.

III. În cursul lunilor iunie-iulie medicii veterinari de libera practica împuterniciti efectueaza în exploatatiile nonprofesionale (gospodariile populatiei) actiuni sanitare veterinare obligatorii de supraveghere si profilaxie, conform Ordinului nr.35 /2016. la animale, respectiv:

—Bovine pentru depistare tuberculoza, recoltari probe sânge pentru leucoza enzootica bovina si bruceloza, precum si vaccinari anticarbunoase;

—Ovine si caprine — recoltari probe sânge pentru bruceloza si vaccinari anticarbunoase;

—Porcine — recoltari probe sânge pentru pesta porcina clasica de la suinele din gospodariile populatiei aflate în localitatile cuprinse în zona de protectie de 3 km în jurul exploatatiilor comerciale de porcine;

—Cabaline — recoltari probe sânge pentru Anemie Infectioasa Ecvina de la cabalinele din localitatile în care s-au confirmat focare de boala, respectiv Cornu, Banesti, Baltesti;

director executiv

dr .MIHAI TERECOASA