Ce investiţii se vor face, anul acesta, la Spitalul Judeţean

Redactia -

Ce investiţii se vor face, anul acesta, la Spitalul Judeţean

În luna ianuarie, în cadrul Consiliului Judeţean Prahova se elaborează bugetul pentru anul 2014, o atenţie deosebita acordâdu-se unităţilor sanitare.

Pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti vor fi alocate fonduri în valoare de 10.712 mii lei, în vederea dotării cu aparatură medicală dar şi pentru lucrări de investiţii şi reparaţii în toate de cele patru locaţii. Această prevedere bugetară va fi supusă aprobării în şedinţa Consiliului Judeţean din luna februarie.

Propunerile de cheltuieli pentru anul 2014, suportate din bugetul Consiliului Judeţean Prahova, pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti:

                                                                                                                                        

Nr. crt

Denumire investiţie

Valoare – mii lei

1. PROPUNERI CHELTUIELI DE CAPITAL 2014

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare

3.022

Lucrări de izolare termica şi refacere a faţadelor – locaţia Nord

300

Reparaţii capitale clădire oftalmologie corp principal

800

Amenajare grupuri sanitare noi – locaţia Nord

872

Reparatii capitale punct transformare – locatia Nord

200

Lucrări de reparaţii capitale secţia de Pneumologie ( igienizări, grupuri sanitare, alimentare aparentă cu apă rece şi apă calda, înlocuit tâmplărie din lemn cu tâmplărie din PVC, înlocuit învelotoare din tablă)

500

Reabilitare canalizare şi instalaţie de apă locaţia Boldescu

350

C. Alte cheltuieli de investiţii

b. Dotare cu aparatură şi echipamente medicale

1.166

E-sănătate

100

Aparat radiologie cu detector full digital

510

Linie videoscopie complet

356

Lampă scialitică (2 buc.)

120

Aparat ecografie doppler

80

2.BUNURI ŞI SERVICII

1.Utilităţi

4.974

2. Propuneri reparaţii curente 2014

1.550

Lucrări de reparaţii curente secţia interne 2 Buna Vestire

300

Lucrări de reparaţii curente şi igienizări secţia Cardiologie locaţia Nord

120

Lucrări de reparaţii curente şi igienizări secţia Neurologie şi Chirurgie vasculară locaţia Nord

120

Lucrări de reparaţii curente şi igienizări secţia Interne 1 şi Diabet şi Boli metabolice locaţia Nord

120

Lucrări de reparaţii curente şi igienizări secţia Chirurgie 2 şi Neurochirurgie locaţia Nord

120

Lucrări de reparaţii curente şi igienizări secţia Chirurgie 1 şi Chirurgie plastică locaţia Nord

120

Lucrări de reparaţii curente şi igienizări secţia ATI şi secţia Nefrologie locaţia Nord

120

Refacerea pardoselilor şi a zugrăvelii la Unitatea de Primiri Urgenţe

50

Asigurarea dotărilor pentru saloane (o priză de oxigen la două paturi, priza şi corp de iluminat la pat, sonerie) locaţia Nord

350

Asigurarea dotărilor pentru saloane (o priză de oxigen la două paturi, priză şi corp de iluminat la pat, sonerie) locaţia Boldescu

80

Asigurarea dotărilor pentru saloane (o priză de oxigen la două paturi, priză şi corp de iluminat la pat, sonerie) locaţia Buna Vestire

50

TOTAL

10.712

Compartiment

Sănătate, Cultură, Învăţământ,

Mass-Media, Sport-Tineret, ONG-uri